Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.06.23

A Facebookon sértegette a Lenti rendőröket, vádat emeltek ellene

A Lenti Rendőrkapitányság az 1979-ben született kisszigeti férfi feleségének feljelentése alapján nyomozást rendelt el és folytatott vele szemben zaklatás, testi sértés vétsége, kitartottság bűntette és más bűncselekmények miatt. Az ügy előadója a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és a Lenti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán szolgálatot teljesítő rendőr alezredes volt.

A sértett a büntetőeljárás során 2018. november 19.-én gyanúsítottként hallgatta ki a terheltet a fenti bűncselekmények miatt. A terhelt a gyanúsítotti kihallgatás során a terhére rótt bűncselekmények elkövetését tagadta, azonban vallomástételi jogával nem élt, érdemi védekezést nem terjesztett elő. Ezt követően a terhelt meghatalmazott védője útján kizárási indítványt terjesztett elő az ügy előadójával szemben arra hivatkozva, hogy az eljáró nyomozó korlátozta az ügy sértettjét eljárási jogának gyakorlásában, továbbá befolyásolta az ügy tanúit, illetve kapcsolatban áll a terheltre terhelő vallomást tett egyik tanúval.

lenti.jpg

A Lenti Rendőrkapitányság vezetője a kizárási kérelem alapján indult vizsgálat eredményeként megállapította, hogy a r. alezredes sértett a nyomozás során mindvégig törvényesen és szakszerűen járt el, tevékenysége során az ügyben érintettsége és elfogultsága nem volt megállapítható, azonban az eljárás pártatlanságába és objektivitásába vetett közbizalom megőrzése érdekében határozatával a nyomozásból a r. alezredest kizárta és a nyomozás további folytatására a szintén a Lenti Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő r. zászlós vizsgálót jelölte ki.

A büntetőeljárás során a r. zászlós sértett tanúkutatást és folytatólagos tanúkihallgatásokat végzett, okirati bizonyítékokat szerzett be, igazságügyi toxikológus szakértőt rendelt ki, azonban a terhelt személyes részvételét igénylő eljárási cselekményt nem foganatosított. Az eljárás során a terhelt 2019. április 8-án kelt levelében jelezte a nyomozó hatóságnak, hogy az azt megelőző két hónapban szóban az eljáró vizsgálótól folyamatosan kérte vallomástételi jogának biztosítását, azonban kihallgatása ez idáig nem történt meg, ezért írásban is kérte a nyomozó hatóságot, hogy biztosítson számára védekezési, vallomástételi lehetőséget.

A nyomozó hatóság krimináltaktikai okból a terheltet folytatólagos gyanúsítotti kihallgatásra kérése ellenére azonban azonnal nem idézte, kihallgatását későbbi időpontban kívánta foganatosítani. A terhelt kérése figyelmen kívül hagyása miatt indulatba jött, és 2019. április 13-án hivatalos eljárásuk miatt interneten, egy nyilvános közösségi oldalon két bejegyzést tett közzé, melyekben az ellene folyamatban lévő büntetőügyben eljárt r. zászlós és r. alezredes sértetteket - vezetéknevükkel azonosítható módon feltüntetve - érdektől vezérelt, jogtalan előnnyel befolyásolható személyeknek tüntette fel, illetve becsmérlő módon őket „hobóknak”, „verebeknek” titulálta.

A terhelt ezen kívül közösségi oldalon egy élő videófelvételt is közzétett, nyilvánosan, az összes ismerőse számára hozzáférhetően megosztott, amely videófelvételen az ügyben eljárt rendőr sértetteket hivatalos eljárásuk miatt – mivel kérése ellenére őt nem hallgatták ki folytatólagosan – öncélú módon több percen át trágár kifejezésekkel gyalázta és szidalmazta, őket „g…ládáknak”, „hobó g..knek”, „haboki k…knak”, „elhamarkodott retkes k….knak”, „ringyóknak”, „nyomorult g…knek” nevezte.

A terhelt továbbá az interneten közzétett videófelvételben az eljárásban ellenérdekű felek által befolyásolt, céljaik elérése érdekében törvénytelen eszközöket alkalmazó hivatalos személyeknek tüntette fel a sértetteket, amikor a rendőrtiszteket név szerint említve azt tette közzé, hogy „G…ládák. Nem engedtek vallomást tenni, mert úgy gondoljátok, hogy akkor a Ferkónak meg a Pocaknak a vallomása valamit tesz a latba.”, illetve „Hadd kérdezzem már meg, kit sz…tok? Rendőrség. Lenti rendőrség! Miért sz…játok a strici k….k fa..át?!...

Melyiteknek fáj, ha én vallomást akarok tenni?” továbbá „Miért nincs a véremben kokain, amit a Ferkó mondott? Le….játok a csinklis beást, vagy mi?!” Ezen kívül a terhelt a videóban a két eljáró rendőr sértettet szintén teljes nevükön említve és becsmérelve korrupt személyeknek állította be, illetve munkájukat és szakmaiságukat obszcén szavakkal leminősítette, amikor a „A f…om vagytok, nem nyomozók! Ha nyomozók lennétek, arra figyelnétek, amire kellene! Nem rám, én nem vagyok nagy hal. Mit szeretnétek? Aprópénzt, nagy pénzt? Vagy pénzt, kocsit, hírnevet? Vagy még egy doktori címet?!” kijelentéseket tette.

A terhelt által az interneten nyilvánosan közzétett, a sértetteket nyomozó hatósági eljárásuk miatt becsmérlő, obszcén és megalázó kijelentéseket tartalmazó bejegyzéseket és videófelvételt több rokona is olvasta, továbbá azokról a terhelt összes közösségi-ismerőse tudomást szerezhetett, a két bejegyzésre a közzétételük napján összesen 7 tetszésnyilvánítást kifejező reakció is érkezett. A terheltnek a közösségi oldalon nagy nyilvánosság előtt, a sértettek rendőri szolgálati viszonyának fennállása alatt, munkakörük ellátásával összefüggésben, hivatalos eljárásuk miatt a sértettek vonatkozásában közzétett fenti kijelentései alkalmasak voltak arra, hogy a sértettek becsületét csorbítsák, társadalmi megbecsülését sértsék.

Az ügyben a Lenti Járási Ügyészség a többszörös visszaesőnek minősülő férfi ellen  becsületsértés vétsége miatt emelt vádat - tájékoztatta honlapunkat hétfőn dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.