Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.12.05

500 milliós EU-s támogatás a Mura mentének

A Mura mente 500 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatást fordíthat népességmegtartó erejének növelésére. A helyben maradás ösztönzése és a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében a Széchenyi 2020 keretében elindult az EFOP-3.9.2-16-2017-00050 „Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” című projekt. A négy éves projekt Letenye városára és a környező 33 községre terjed ki.

mura-folyo-mura-program.jpg

A projekt közvetlenül érint mintegy húszezer lakost. Az aprófalvak és kistelepülések hátrányos helyzetű lakosságának jövőképet kínál. Minőségi oktatáshoz, neveléshez, képzéshez juttatja az általános iskolásokat, óvodásokat. Fontos cél a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztése, iskolai és munkaerőpiaci esélyeik javítása érdekében, iskolán kívüli programokkal, nyelvoktatással, egyéni fejlesztő foglalkozásokkal.

Az óvónők, pedagógusok és a helyi közszolgáltatásban – az egészségügyi alapellátásban, védőnői szolgálatban, családsegítésben, közművelődésben – dolgozók továbbképzéseken, tanulmányutakon, tapasztalatcseréken vehetnek részt.  A helyi kezdeményezések, közösségek támogatást kapnak tevékenységükhöz, amely erősíti az itt élők kötődését, identitástudatát.

A drasztikus népességfogyás, elvándorlás megakadályozásának legfőbb módja a gyermekek életkezdési lehetőségeinek, kilátásainak javítása. Különösen a hátrányos helyzetű családokból származó tanulók képzési, továbbtanulási lehetőségeit segíti a program. A pályázat tehetség ösztöndíj-programja 40 diák tanulmányait támogatja 40 hónapon át, összesen 12,8 millió forint értékben. A közösségi közlekedés fejlesztése a gyerekek óvodába, iskolába utaztatását teszi lehetővé több kistelepülésen. A szabadidős és mentorálási programokkal a szülőket is bevonják.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

mura-program.jpg

Résztvevő konzorciumi partnerek:
Bázakerettye Község Önkormányzata
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
Letenye Város Önkormányzata
Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás
Pusztaszentlászló Község Önkormányzata
Szécsisziget Község Önkormányzata
Tófej Község Önkormányzata
Tormafölde Község Önkormányzata
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata
Tótszerdahely Község Önkormányzata

 loading...