Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.01.13

145 rendbeli csalás: kiadványok ígéretével csapott be önkormányzatokat egy zalai (pati) férfi

Egy 1955-ben született pati férfi csalások miatt többször volt már büntetve, legutóbb 2011. augusztus 11. napján szabadult a börtönből feltételes kedvezménnyel.  Mivel a terhelt szabadulása után vagyonnal és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért saját és családja megélhetését csalások elkövetéséből biztosította.

A terhelt 2011-2012. években különböző Somogy megyei és Balaton parti vállalkozásokat keresett fel, amelyeknek az általa szerkesztett és kiadott „Szépséges Tájaink” és „Isteni étkeink” című turisztikai és gasztronómiai kiadványokban ajánlott megjelenési és hirdetési lehetőséget előleg befizetése ellenében úgy, hogy a kiadványok elkészítésére és kiadására tényleges szándéka és reális lehetősége nem volt. A bíróság a terhelt bűnösségét 23 rb. csalás bűntettében és 63 rb. csalás vétségében állapította meg, és ezért őt 3 év 6 hónap végrehajtandó szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra, továbbá 3.652.000 Ft összegű vagyonelkobzásra ítélte.

 

birosag.jpg

 

A terhelt ezután – a 2013. május 8.-a és 2017. március 31.-a közötti időszakban – ugyancsak útikönyvírással és szerkesztéssel foglalkozott a felesége ügyvezetése alatt álló kiadói kft. társasvállalkozás tagjaként, melynek során a fentiekhez hasonlóan, a könyvek vételára előre történő kifizetésének feltételével Somogy és Zala megyei települési önkormányzatoknak ajánlott megjelenési és bemutatkozási lehetőséget az általa kiadott „Szépséges Tájaink/Kis-Balaton, Déli-Pannonhát” és „Szépséges Tájaink/Őrségtől a Mecsekig” című útikönyvekben. A cég működése során jelentős összegű – 2.820.000 Ft-os – adótartozást halmozott fel, továbbá bejegyzett székhelyén nem volt megtalálható, törvényes működését a cégbíróság a kft-t eltiltotta a további működéstől, megszűntnek nyilvánította és elrendelte a céggel szemben a kényszertörlési eljárást.  

 

A társas vállalkozás megszűnése miatt a terhelt 2016. október 27.-e után adószámos magánszemélyként folytatott könyvkiadási és könyvkereskedelmi tevékenységet, amelyből értékelhető bevételt nem realizált, tevékenységéről adóbevallást nem nyújtott be, a terhelt a 2017. évre jelentős mértékben eladósodott, a 2017-2019. közötti időszakban – rendszeres jövedelmet eredményező munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony hiányában – vagyonnal, megtakarítással, saját és családja megélhetését biztosító bevétellel egyáltalán nem rendelkezett.
A terhelt ezért 2017. nyarán elhatározta, hogy a korábbiakhoz hasonlóan cselekményeit írói-szerkesztői tevékenységnek álcázva saját és családja megélhetését a továbbiakban is a fenti írtakhoz hasonló csalárd cselekmények elkövetése útján biztosítja, melynek során kistelepülési önkormányzatok megtévesztésével kívánt bevételhez jutni.

 

A terhelt az önkormányzatok megtévesztése céljából törvényes vállalkozás látszatát szándékozott kelteni, ezért 2017. július 1. napjától kezdődően egyéni vállalkozóként nyilvántartásba vetette magát, mely vállalkozás nyilvántartás szerinti főtevékenysége könyv-kiskereskedelem volt. A  terhelt a 2017., 2018. és 2019. évekre vonatkozóan sem mint egyéni vállalkozó, sem mint magánszemély nem nyújtott be adóbevallást, a nevéhez köthető bankszámlákon legális bevételeket nem realizált, adószámláján 2017. december 31-én 315.117 Ft, 2018. december 31-én 652.747 Ft, 2019. december 31-én 1.175.229 Ft összegű adózói tartozás állt fenn. A kormányhivatal a terhelt egyéni vállalkozói tevékenységét 2019. július 23-i hatállyal megszüntette és a terheltet az egyéni vállalkozók nyilvántartásából törölte.

 

A leírtak szerint anyagi gondokkal küzdő, több okból jelentős mértékben eladósodott a terhelt a 2017. júliusa és 2019. augusztusa közötti időszakban jogtalan haszonszerzés céljából – tudva azt, hogy az általa vállaltak teljesítésére reális anyagi lehetősége nincs és az szándékában sem áll – több Zala, Vas és Somogy megyei, jellemzően kistelepülési önkormányzatot, illetve pár szálláshelyet, borászatot üzemeltető és turisztikai szolgáltatást nyújtó magánszemélyt és vállalkozást keresett meg, melynek során az önkormányzatokat képviselő polgármestereket, illetve idegenforgalmi tevékenységet végző magánszemélyeket és cégek képviselőit tévedésbe ejtette azzal, hogy magát jogszerűen tevékenykedő egyéni vállalkozóként feltüntetve a cégnyilvántartásban nem regisztrált, nem létező PelsoLibri Kiadó munkatársának adta ki és a sértetti képviselőknek a településekről, illetve és vendégházakról valótlanul megjelenési, bemutatkozási lehetőséget kínált az általa szerkesztett turisztikai célú, kistelepüléseket népszerűsítő kiadványokban azzal a feltétellel, ha az önkormányzatok, illetve a vendégházat üzemeltetők a könyvek vételárának teljes összegét – a megjelenés anyagi támogatásaként - a megrendeléssel egyidejűleg a terhelt részére előre kifizetik.

 

A megtévesztés hatására az önkormányzati és magán-, illetve jogi személy sértettek településük, illetve az általuk üzemeltetett szálláshelyek és szolgáltatások kiadványban történő elhelyezéséért 24.000 Ft – 280.000 Ft közötti összegeket fizettek két esetben készpénzben, a többi esetben banki átutalással a terhelt és fia tulajdonában lévő folyószámlákra. Ígéretével ellentétben a sértettekkel kötött megállapodás szerinti kiadványokat nem készítette el, kiadásuk iránt intézkedést nem tett, a megállapodások teljesítése ténylegesen nem is állt szándékában, a kiadványok elkészítésére és megjelentetésére reális lehetősége nem volt, a sértettek többsége számára a terhelt a vételár átutalását követően nem volt elérhető.

 

A megtévesztett sértettek által átutalt pénzösszegeket a terhelt saját céljaira, illetve saját és családja megélhetésére fordította.
A terhelt a 2017. júliusa és 2019. augusztusa közötti időszakban csalárd cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el, megélhetését üzletszerű csalások elkövetéséből biztosította.
A terhelt 2016. évi és 2017. első félévi könyvszerkesztési és könyvkiadási vállalásai teljesítése érdekében – tudva azt, hogy a vállalkozási díj kifizetéséhez szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik – 2017. május 31. napján az általa szerkesztett című, 2017. június 6. napján „Isteni étkeink” című, majd 2017. június 9. napján „Szépséges Tájaink/Őrségtől a Mecsekig” című kiadványok nyomdai munkálatainak elkészítésére Szekszárdon szerződést kötött egy egyéni vállalkozó sértettel. A szerződések szerint a sértett vállalta, hogy a terhelt által a szerződéskötésekkel egyidejűleg nyomdakész állapotban leadott kéziratok nyomdai munkálatait elvégzi és a könyveket fajtánként 2000 példányszámban legyártja a „Szépséges Tájaink/Kis-Balaton, Déli-Pannonhát” című és az „Isteni étkeink” című könyvek tekintetében 2.151.676 Ft, illetve 2.097.837 Ft vállalkozói díj ellenében 2017. június 29. napjáig, míg a „Szépséges Tájaink/Őrségtől a Mecsekig” című könyv tekintetében 2.045.075 Ft vállalkozói díj ellenében 2017. július 14. napjáig.

 

A sértett a szerződésben foglaltaknak eleget tett, a terhelt által megrendelt könyveket a szerződés szerinti példányszámban és határidőben elkészítette, a könyvek egy részét a terheltnek átadta, aki azonban a nyomdai munkálatok ellenértékét a sértettnek nem fizette ki. A terhelt az összesen 6.294.588 Ft összegű vállalkozói díjból többszöri felszólítást követően, több részletben – a csalárd tevékenységéből származó bevétele függvényében – 2018. február 23. napjáig kifizetett 4.850.827 Ft-ot a sértettnek, illetve ezen időpontig a „Szépséges Tájaink/Kis-Balaton, Déli-Pannonhát” című és az „Isteni étkeink” című kiadványokat elszállította, azonban 1419 db „Szépséges Tájaink/Őrségtől a Mecsekig” című kiadvány nyomdai munkálatainak ellenértékét a terhelt egyáltalán nem fizette ki, a könyveket a nyomdából el sem szállította.

 

A terhelt a 3 fajta általa szerkesztett kiadvány nyomdai munkálatainak megrendelésekor fizetési készsége és képessége tekintetében jogtalan haszonszerzési célból tévedésbe ejtette a sértettet, mely cselekményével a nyomdában maradt 1419 db könyv gyártási költségének ellenértékével azonos 1.443.761 Ft kárt okozott, amely nem térült meg.
A sértetteknek „Szépséges Tájaink/Kis-Balaton, Déli-Pannonhát”, „Isteni étkeink”, „Szépséges Tájaink III./Kis-Balaton, Zala-völgy, Zalai dombság” és „Szépséges Tájaink/Őrségtől a Mecsekig” kiadványait kínálta, sértettenként 30.000.Ft-tól-280.000. Ft-ig, elsősorban Zala, Somogy és Vas megyei önkormányzatoknak, de turizmussal foglalkozó magánszemélyeknek, és vállalkozásoknak is.  

 

A terhelt a fenti - rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen elkövetett - csalárd cselekményei során a sértett önkormányzatok és magánszemélyek teljesítési szándéka és képessége tekintetében jogtalan haszonszerzés végett történő megtévesztésével az összesen 130 települési önkormányzat, 6 társasvállalkozás és 9 fő magánszemély sértettnek mindösszesen 11.394.261 Ft meg nem térült kárt okozott.

 

Az ügyben a Lenti Járási Ügyészség  91 rb. csalás bűntette és 54 rb. csalás vétsége  miatt emelt vádat - tájékoztatta honlapunkat dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője.