Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.10.22

Szigorít a kormány: péntektől maszkot kell viselni a szabadtéri rendezvényeken

Kötelező lesz a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken, sportrendezvényeken is egy megjelent kormányrendelet szerint.

A Magyar Közlönyből kiderül az is, hogy a rendezvények szervezőinek figyelmeztetni kell a részvevőket a kötelező maszkviselésre, és ha valaki nem hajlandó hordani, akkor el kell távolítani az eseményről.

A hírportál közölte: a rendelkezés megsértése esetén büntetik a rendezőt és azt is, aki nem hordja a maszkot.

Mivel a kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben, hatályba lépett, a maszkviselés kötelező lesz az október 23-i ünnepségeken is.

A szombati Fradi-Újpest labdarúgó mérkőzésre mintegy 20.000 embert várnak, ott a szurkolóknak kötelező lesz maszkot viselniük, a játékosoknak és a bíróknak természetesen nem.

A csütörtökön megjelent Magyar Közlöny szó szerint így fogalmaz.

"A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]

„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés felszólalóját a felszólalás időtartamára,”
[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt:(maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. § Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Azt a személyt, aki a maszkot

a) az 1.  § (1)  bekezdés j)  pontja esetében a  sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az  1.  §
(1)  bekezdésében meghatározott módon, a  sportrendezvény szervezője köteles a  látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;

b) az  1.  § (1)  bekezdés k)  pontja esetében a  gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az  1.  § (1)  bekezdésében
meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására felhívni.

(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”

3. § Az R. 2. § (4) bekezdésében a „b)–i) pontja” szövegrész helyébe a „b)–k) pontja” szöveg lép.

4. § Az R. 9. §-ában a „2. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (3)–(4b) bekezdése” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Orbán Viktor s. k.,"

koronavirus-kijarasi-tilalom.jpg