Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.11.15

Zártkerti ingatlanok: a Letenyei Járási Hivatal közleménye

Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint 2017. december 31. napjáig kérhetik a zártkerti ingatlanok tulajdonosai ingatlanuk művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A kérelem vonatkozhat az ingatlan meghatározott részterületére is, ez esetben az ingatlant meg kell osztani. A kérelmet – külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak, vagy a meghatalmazottnak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.

 

szolo.jpg

 

A formanyomtatvány kérelmet a kormány honlapján, osztályunk ügyfélfogadó helyiségében, valamint a kormányablakban lehet beszerezni. A kérelem mellé egyéb okirat becsatolására nincs szükség, osztatlan közös tulajdon fennállása esetén azonban a formanyomtatvány kérelemhez csatolni kell a társtulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát is, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

Abban az esetben, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű (azaz két tanú által aláírt) magánokiratba foglalt módon szükséges benyújtani. Az eljárás díjmentes, de ha valaki soron kívüli eljárást igényel, az ingatlanonként 10 ezer forintba kerül.

A kivetté minősítést követően az ingatlan aranykorona értékét elveszíti, a tulajdoni lapon feltüntetett megnevezése pedig „Művelés alól kivett zártkerti ingatlan” lesz. Amennyiben épület is található az ingatlanon, akkor a megnevezés „Zártkerti művelés alól kivett terület” és feltüntetésre kerül a fennálló épület fő rendeltetésének jellege is (pl. gazdasági épület).

Fontos tudni, hogy a művelési ág változásának átvezetése nem jelent automatikus mentesülést a más törvényekben meghatározott kötelezettségek alól, ezért érdemes érdeklődni az erdészeti hatóságnál, hegyközségnél vagy természetvédelmi hatóságnál is az adott ingatlanról.

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jogszabályban meghatározott határidő jogvesztő hatályú, tehát 2017. december 31. napja után ügyfél zártkerti ingatlan kivett művelési ágba történő átvezetésére a Földhivatalnál eljárást indítani csak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott szabályok betartása mellett kezdeményezhet.

A Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának munkatársai ügyfélfogadási időben hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Előzetes egyeztetést követően a félfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk Ügyfeleinket. Telefonon a (+36 93) 343-328, valamint a (+36 93) 343 670 telefonszámon e-mail útján foldhivatal.letenye@zala.gov.hu e-mail címen állunk ügyfeleink rendelkezésére.


Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal
Szendrődi Gabriella hivatalvezető