Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.12.05

Zárkerti ingatlantulajdonosok figyelmébe

Közlemény

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint 2016. december 31. napjáig kérhetik a zártkerti ingatlanok tulajdonosai ingatlanuk művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A kérelem vonatkozhat az ingatlan meghatározott részterületére is, ez esetben az ingatlant meg kell osztani. A kérelmet – külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak, vagy a meghatalmazottnak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány kérelmet a kormány honlapján, osztályunk ügyfélfogadó helyiségében, valamint a kormányablakban lehet beszerezni. A kérelem mellé egyéb okirat becsatolására nincs szükség, osztatlan közös tulajdon fennállása esetén azonban a formanyomtatvány kérelemhez csatolni kell a társtulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát is, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni. Abban az esetben, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű (azaz két tanú által aláírt) magánokiratba foglalt módon szükséges benyújtani. Az eljárás díjmentes, de ha valaki soron kívüli eljárást igényel, az ingatlanonként 10.000,- forintba kerül. A kivetté minősítést követően az ingatlan aranykorona értékét elveszíti, a tulajdoni lapon feltüntetett megnevezése pedig „Művelési alól kivett zártkerti ingatlan” lesz. Amennyiben épület is található az ingatlanon, akkor a megnevezés „Zártkerti művelés alól kivett terület” és feltüntetésre kerül a fennálló épület fő rendeltetésének jellege is (pl. gazdasági épület). Fontos tudni, hogy a művelési ág változásának átvezetése nem jelent automatikus mentesülést a más törvényekben meghatározott kötelezettségek alól, ezért érdemes érdeklődni az erdészeti hatóságnál, hegyközségnél vagy természetvédelmi hatóságnál is az adott ingatlanról.

Felhívom Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jogszabályban meghatározott határidő jogvesztő hatályú, tehát 2016. december 31. napja után ügyfél zártkerti ingatlan kivett művelési ágba történő átvezetésére a Földhivatalnál eljárást indítani csak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott szabályok betartása mellett kezdeményezhet.

A Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának munkatársai ügyfélfogadási időben hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Előzetes egyeztetést követően a félfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk Ügyfeleinket. Telefonon a (+36 93) 343-328, valamint a (+36 93) 343 670 telefonszámon e-mail útján letenye@takarnet.hu e-mail címen állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Szendrődi Gabriella
járási hivatalvezető

 

letenye-jaras-szendrodi-gabriella.jpg