Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.11.06

Rendkívüli testületi ülést tartottak Letenyén

Honlapunknak Farkas Szilárd polgármester számolt be az ülésen történtekről. Október 21-én rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, melyet elsősorban a szociális célú tüzelőanyag pályázattal összefüggő rendelet megalkotása indokolta.

Mint ismeretes, Letenye Város Önkormányzata a Belügyminisztériumtól 6,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott szociális célú tüzelőanyag vásárlása céljából, mely 355 erdei köbméter keménylombos fa beszerzésére ad lehetőséget. A pályázatból beszerzett tűzifa évek óta sikeres a rászoruló családok körében. A program országosan 2011-ben indult.

 

letenye-farkas-szilard-polgarmester-2021-portre.jpg

(Farkas Szilárd letenyei polgármester)

 

A képviselő-testület a rendeletet megalkotta, mely kihirdetésre került. A rendelet szerint annak lehet megállapítani támogatást, aki szociálisan rászorult személy, tűzifával fűt és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 385%-át, azaz a 109.725 forintot, egyedül élő állampolgár esetén pedig a 485%-át, azaz a 138.225 forintot.

A támogatási igényeket a Humán és Ügyrendi Bizottság bírálja el legkésőbb november 30-ig, majd azt követően kapnak a kérelmet benyújtók határozatokat. A tűzifa kiszállítása várhatóan Karácsony előtt történik meg, melyről értesítik a támogatásban részesített állampolgárokat. Az önrészt és a szállítási költségeket az önkormányzat saját költségvetési terhére biztosítja a letenyei családok számára. A szállítás szervezésében és a logisztikai feladatok koordinálásában Tamás Tamás, a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság külsős bizottsági tagja működik közre. A kérelmek benyújtásával kapcsolatban október 25-én teszünk közzé információkat.

A képviselő-testület új elnököt választott a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság élére. Gyergyák Tibor elnök úr október 6-án benyújtotta lemondását az elnöki tisztségéről. A testület Gerák Zoltánnét választotta meg a bizottság elnökének. A bizottság tagjainak személye, összetétele nem változott.

A testület a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.19.) számú önkormányzati rendeletet módosításának előkészítéséről is döntött, melyet esősorban magasabb szintű jogszabályok írnak elő.

Csatlakozási szándékot fejeztek ki a „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázathoz, mely a vidékfejlesztési programból valósulhatna meg 5 település (Letenye, Kistolmács, Murarátka, Muraszemenye és Zajk) együttműködésében. Az erről szóló egyeztetéseket korábban lefolytatták az érintett települések polgármestereivel, a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével és munkatársával.

A pályázatból eszközöket kívánnak beszerezni, Letenye esetében elsősorban egy összkerék meghajtású és frontkaszás fűnyíró traktort, de van olyan település, ahol padok, virágládák, utcabútorok kerülnek megvásárlása, amennyiben a pályázat pozitív bírálatot kap - hallottuk a városvezetőtől.

 

letenye-termeloi-piac-2021.jpg

(A letenyei termelői piac)

 

Október 15-től új piacgondnok látja el a helyi termelői piac működtetésével kapcsolatos feladatokat, Ráczné Lánczok Zsuzsanna személyében, akivel új ötletek megvalósítását kezdeményeztük a létesítményben és annak környezetében. Virágosítás, faültetés, cserjék ültetése valósult és valósul meg a jövőben. A működtetést is új alapokra helyeztük, szombatonként programokkal várjuk a település lakosságát és a Letenyére érkező vásárlókat.

Nagyobb hangsúlyt fektetünk a helyi és vidéki termelők, őstermelők és kézművesek irányából felmerülő igények kielégítésére. Mindezekről a hely termelői piac Facebook közösségi oldalán (Letenyei Termelői Piac) adunk folyamatos tájékoztatást. Az ülésen megtárgyaltuk és csatlakoztunk a településrendezési terv módosítására kiírt pályázati felhíváshoz is. Az Egyebek napirendi pontban felkértem Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester asszonyt, hogy a kastélyparkban történt virágosításról, növényültetésekről és a jövőbeni tervekről is szóljon.

Az ülés zárásaként tájékoztattam a képviselő-testületi tagokat, hogy a következő soros ülésre november 25-én kerül sor, a közmeghallgatás pedig november 29-én lesz. Decemberben, Karácsony előtt várhatóan még egy soros ülés összehívását kezdeményezem, előreláthatólag december 16-ára, ahol az év végi hajrában fontos kérdésekről döntünk – nyilatkozta honlapunknak Farkas Szilárd polgármester.