Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.02.02

Névtelen levelekkel, bejelentésekkel próbálják akadályozni a munkát Letenyén

Január utolsó napján ismét ülésezett a letenyei képviselő-testület, amely mintegy 12 napirendi pontot tárgyalt meg.

Polgármesteri tájékoztatómban többek között kiemeltem: a 2019. évi közfoglalkoztatás kapcsán ellenőrzéseket kapott önkormányzatunk a sorozatos rosszakaratú, névtelen bejelentések és állítások kapcsán. Az ellenőrzések során jelenléti íveket, munkanaplókat, munkaszerződéseket kért be a kormányhivatal illetékes osztálya, valamint a helyszíni munkavégzés megtekintésére is sor került. Az ellenőrzés során az előbb felsorolt dokumentumokat, valamint a munkavégzést rendben találták.

 

Igazán sajnálom, hogy városunkban feladott névtelen postai levelekkel, sorozatos anonim bejelentésekkel hátráltatják az önkormányzati és hivatali munkavégzést, esetleg megpróbálnak gátat szabni egy-egy fejlesztésnek, vagy folyamatban lévő beruházásnak - mondta honlapunknak Farkas Szilárd polgármester.

 

letenye-kepviselotestulet-2020.jpg

(Testületi ülés Letenyén. Fotó: Önkormányzat)

 

Ismertettem tájékoztatómban ugyanakkor azt is, hogy a 2020. évi közfoglalkoztatási igényt már benyújtottuk, azt feltöltöttük az elektronikus rendszerbe. 2020. március 1-jétől kettő programelemben várhatóan 50 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban, amennyiben jóváhagyásra kerülnek a létszámigények és a hozzá kapcsolódó dologi kiadások.

 

Tájékoztattam a képviselő-testület tagjait arról is, hogy az elmúlt hetekben aláírásra került Budapesten, a Nemzeti Sportközpontok székhelyén a letenyei tanuszoda beruházást megelőző, ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés. Ismert előzmény, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI.2.) Kormányhatározatban a Kormány egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII.31.) Kormányhatározat rendelkezései alapján kerüljön sor a II. ütem keretében meghatározott tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására, így az 1281/2017. (VI.2.) Kormányhatározat 1. számú melléklete értelmében Letenyén tanuszoda létesül.

 

A helyszín már kiválasztásra került a tavalyi évben. 2017. augusztus 29-én képviselő-testületi döntés és abban foglalt felhatalmazás alapján Együttműködési megállapodás jött létre városunk önkormányzata és a sportközpontok között a tanuszoda megvalósítása, beruházása tárgyában. A tanuszoda a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág Óvoda mögötti területen kerül kialakításra. A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. hivatalos levele is megérkezett 2019-ben önkormányzatunkhoz, miszerint a letenyei tanuszoda kivitelezésének közbeszerzésére megkapták a Miniszterelnökség támogató tanúsítványát. A közbeszerzési eljárás hamarosan befejeződik, így annak eredményessége esetén minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a beruházás megkezdődhessen az átadott ingatlanon. A kettő medencével (25 méteres, hatpályás szabványméterű úszómedence és 10x6 méteres tanmedence) ellátott létesítmény megépítését követően az üzemeltetést a Nemzeti Sportközpontok intézmény fogja végezni.

 

letenye-tanuszoda-2020.jpg

(A tanuszoda látványterve)

 

A polgármesteri tájékoztatót követően az elfogadott napirendi pontok sorrendjében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendeletet módosítottuk. A szolgáltatást végző cég a korábbi díjat megemelte. A rendelet módosítás hamarosan elérhető lesz a Nemzeti Jogszabálytár elektronikus felületén, valamint a Városháza földszinti hirdetőtábláján.

 

A képviselő-testület – a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek kérésére - módosította, majd egyhangúan elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. A döntés értelmében a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére egy év időtartamra rendelkezésre bocsátottuk a Kossuth u. 32. szám alatti épületben lévő egyik irodahelyiséget, valamint a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére pedig egy infokommunikációs eszköz beszerzését és az eszköz egy év időtartamra történő szolgáltatási díjfizetését vállalta fel az önkormányzat.

 

Az ülés további részében a letenyei sürgősségi orvosi ügyelet szolgáltató általi, jelentős mértékű, mintegy 45%-os díjemelését vitatta meg képviselő-testület, majd döntött annak részbeni elfogadásáról. A városfejlesztési és Gazdasági Bizottság tagjainak javaslatára mintegy 30%-os mértékben hajtunk végre emelést egy év határozott időtartamra, azaz 2020. december 31-ig. Ennek értelmében Letenye Város Önkormányzata a korábbi 99 Ft/fő/hónap díjról 130 Ft/fő/hónap nagyságrendben finanszírozza havonta a kötelező feladatú ügyeleti ellátást, 4045 lélekszámmal számolva.

 

Sajnos kijelenthető az a szomorú tény, hogy az országban működő orvosi ügyeletek NEAK finanszírozása nagyon alacsony mértékű a települési lakosságszámok alapján, így komoly problémát okoz az önkormányzatoknak, mivel a települési hozzájárulás mértéke folyamatosan növekszik a szolgáltatók általi díjemelésnek köszönhetően. Bízom abban, hogy a NEAK finanszírozás az orvosi ügyeletek esetében is rendezésre kerül a kormányzat oldaláról.

 

Megvitattuk és döntöttünk arról, hogy a helyi általános iskola udvarán található kézilabda pálya felújítására tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adunk ki. A beruházás értéke közel 37 millió Ft. Az ülés napirendi pontjainak sorrendjében elfogadtuk a Letenyei Települési Értéktár Bizottság 2019. évi II. félévben végzett munkájáról szóló beszámolóját. Megtárgyaltuk az általános iskolák felvételi körzeteinek meghatározását, valamint jóváhagytuk a 2020. évi szabadságtervemet. Zárt ülésen döntöttünk önkormányzati ingatlan vételére tett ajánlat vonatkozásában, valamint bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbításáról is döntést hozott a képviselő-testület.

 

2020. március 1-jétől jogszabály értelmében az építésügyi igazgatási feladatok teljes mértékben átkerülnek a kormányhivatalhoz. Letenye esetében ez ingó vagyon (bútorok, méréshez szükséges eszközök) átadását jelenti, valamint kettő személyi státuszt (melyből egy betöltetlen álláshely) is átvesz a kormányhivatal. Az ülést követően azonnal aláírtam az erről szóló megállapodást. Néhány gyámügyi igazgatási feladatot pedig visszakapott önkormányzatunk, mint pl. az apai elismerő nyilatkozatok.

 

Az Egyebek napirendi pontban a képviselő-testület határozatot hozott a városban kihelyezett közterületi kamerák ügyében. Zárt ülésen tárgyaltuk a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. alaptőke emelésének kérdését, mely további kiadási költségeket ró az önkormányzatunkra. Az ülés zárásaként pedig a képviselői felvetéseket és lakossági észrevételeket beszéltünk meg, melyekre igyekszünk mielőbb a megoldásokat megtalálni - hallottuk a letenyei városvezetőtől.