Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.10.24

Lezárult a parlagfű elleni védekezés a Letenyei Járási Hivatal illetékességi területén

A Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője, Bagladi Márk tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a 2017. évi parlagfű helyszíni ellenőrzések 2017. október 24. napján országosan, így járásunk illetékességi területén is lezárultak.

 

letenye-foldhivatal-bagladi-mark.jpg

(Bagladi Márk)


Osztályunkon az ellenőrzések 2 fő mezőgazdász kolléga bevonásával heti egy munkanapon kerültek lefolytatásra. Feladatuk volt a parlagfű teljes vegetációs periódusa alatt a gyomnövénnyel fertőzött területek felderítése, megfelelő mérőeszközzel a terület bemérése, majd a bemérést követően az adatok számítógépen történő feldolgozása. A parlagfűvel fertőzött területek felderítése érdekében hivatali gépjárművel az ellenőrzési időszakban mindösszesen 1350 km-t tettünk meg illetékességi területünkön. A felderítések során 62 500 ha területnagyságot jártunk be, mely külterületre vetített illetékességi területünk négyszeresét jelenti.

A szemléket oly módon alakítottuk ki, hogy ugyanazon településre miden második, vagy rosszabb esetben – elsősorban kedvezőtlen időjárás következtében - harmadik héten vissza tudjunk menni kontrollellenőrzés céljából. Az eljárás során az ügyfelek értesítésére, felszólítására nincs lehetőség, ugyanis az irányadó jogszabály úgy fogalmaz, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

parlagfu-ellenorzes.jpg

 

Az ellenőrzési időszakban 12 db parlagfű folt került bemérésre 7,4264 ha területnagysággal, melyből 7 db folt került bemérésre kultúrnövényben 3,7172 ha területnagysággal, 5 db folt pedig gabonatarlón, melynek területnagysága 3,7092 ha volt. A kultúrnövényben bemért területek elsősorban szójatáblákon kerültek felderítésre.

A bemért parlagfű foltokról minden esetben digitális jegyzőkönyv készült a helyszínen, melyek számítógépre történő feltöltését követően a szakprogramon keresztül átadásra kerültek a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály részre, ugyanis nevezett szakterület foganatosítja a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos bírságot, állapítja meg az eljárás során felmerült összes költséget.

Fontos kiemelni, hogy a teljes vizsgált időszak alatt mindösszesen egy esetben érkezett bejelentés fertőzött területről az online parlagfű bejelentő rendszeren keresztül. A bejelentést egy munkanapon belül megvizsgáltuk, helyszínre vonultunk, majd az ott tapasztaltak alapján a szükséges eljárást lefolytattuk. Az idei évben illetékességi területünkön légi felderítésre nem került sor.

Összességében megállapítható, hogy a földhasználók megfelelő formában eleget tettek parlagfű mentesítési-, valamint megelőzési kötelezettségüknek. A határbejárások során számos esetben tapasztaltuk, hogy a földhasználók ugyanazon ingatlanon több alkalommal, vagy többféle módszer váltva történő alkalmazásával (mechanikai, kémiai) is eleget tettek gyommentesítési, hasznosítási kötelezettségüknek, melynek eredménye volt a parlagfű teljes vegetációs időszaka alatt az országos átlagtól eltérő, alacsonyabb pollen koncentráció.

Az eljárás alá vont területek nagysága nem érte el a külterületi területnagyság 1%-át, mely szintén az eredményes megelőzésnek volt betudható. Ezúton szeretném megköszönni illetékességi területünkön gazdálkodó földhasználók parlagfű mentesítéssel kapcsolatban végzett fáradtságos munkáját - mondta honlapunknak Bagladi Márk.