Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.11.04

Közel 5 millióért vehet szociális tűzifát Letenye

A belügyminiszter támogatási igényünket pozitív elbírálásban részesítette, és 4 836 160,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatást állapított meg, amely összeget 272 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására használhat fel önkormányzatunk - tudtuk meg Farkas Szilárd polgármestertől.

 

fatuzeles.jpg

 

A támogatás mértéke 14 000,- Ft/erdei m3+áfa, amelyhez az önkormányzatnak önerőt 1 000,- Ft/erdei m3+áfa összegben (272 erdei m3 tűzifa esetén összesen 345 440,- Ft-ot) kell biztosítania. A szállításból adódó költségeket, beleértve a tűzifa rászorulókhoz való eljuttatás költségeit is, az önkormányzat viseli. A támogatott mennyiségnél több tűzifát is vásárolhat önkormányzatunk, ha a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb árért tudjuk a tűzifát beszerezni.

A támogatásból vásárolt tűzifát 2018. február 15-ig kell kiosztani a rászorulók között, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2018. március 31-ig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2018. április 16-ig a Magyar Államkincstár felé kell elszámolnunk.

A pályázati kiírás és a támogatás megállapításáról szóló támogatói okirat szerint a települési önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes szabályait. A megalkotott rendeletre a Magyar Államkincstár felé történő elszámolásban hivatkozni kell.

A pályázati felhívás az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban az alábbi megkötéseket tartalmazza:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosultakat (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülőket), valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot a kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni,
- háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa adható, az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.
Ezen előírások figyelembe vételén túl az önkormányzat szabadon alakíthatja ki a természetbeni támogatás nyújtásának helyi szabályait.  

A letenyei testület október 25-én megalkotta a szociális célú tűzifa-támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet. A kérelmeket november első hetében tesszük közzé, s november 15-éig nyújthatják be azt a letenyei rászoruló lakosok – mondta honlapunknak Farkas Szilárd polgármester.