Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.02.25

Két fő közterületfelügyelőt vesznek fel a letenyei hivatalba

 letenye-varoskep.jpg

 

A Zala Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

2 fő közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. március 23-tól 2015. december 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth L. utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.13. közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos közigazgatási eljárások lefolytatása. Egyéb: közmunkások felügyelete, ellenőrzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, I. besorolási osztály főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményben) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga. II. besorolási osztályban rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közterület-felügyelői vizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevől megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Keresztesi Tímea nyújt, a 93/544-981 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth L. utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1188/2015. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.

§         Elektronikus úton Dr. Keresztesi Tímea részére a jegyzo@letenye.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Dr. Keresztesi Tímea, Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth L. utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 23.