Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.07.11

Gazdátlanul kóborló ebek Letenyén: a jegyző felhívása

Településünkön az utóbbi időben megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebekről szóló bejelentések. Sok esetről bebizonyosodott, hogy nem kóbor kutyáról van szó, hanem a tulajdonosok felelőtlensége, gondatlansága miatt elszökött, elkóborolt ebekről. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját bekerített ingatlanjaikon maradjanak, hanem hanyagságból vagy figyelmetlenségből az ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni.

Tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályok:


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény:


„193. § szerint: (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja, d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.”

Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig terjedhet. A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség rendelkezik hatáskörrel, de szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

A kedvtelésből tartott állatok tartásának és forgalmazásának szabályairól szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:


„17. § (1) Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.”

 

kobor-kutya.jpg

A fotó illusztráció Pixabay/balouiarajesh)

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. rendelkezési alapján:


„43. §  (1)  Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.”

A bírság alapösszege 75.000.- Ft, tételes mértékének megállapításakor jogszabályban rögzített szorzó alkalmazandó. (Pl. Amennyiben az ebtartó, az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, akkor már 450.000 Ft összegű bírsággal sújtható, az állat kötelező egyedi azonosításának elmaradása 225.000 Ft összegű állatvédelmi bírságot vonhat maga után.)

 

A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással és egyedi azonosítóval (chip) sem rendelkező – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a vagyontárgyakra.

Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással és egyedi azonosítóval való ellátásáról gondoskodjon. Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, szabálysértési és/vagy közigazgatási hatósági eljárást kell indítani.

Az érvényben lévő jogszabályok alapján az eb tulajdonosa vagy tartója KÖTELES az oltásra, egyedi azonosítóra (chip) vonatkozó adatokat a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokú állatvédelmi hatáskör gyakorlója részére rendelkezésére bocsátani. Arra a kutyatulajdonosra, aki az adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot lehet kiszabni.

Felhívom továbbá az ebtartók figyelmét, hogy a közterületen, felügyelet nélkül tartózkodó kutyákat a nagykanizsai menhely gyepmestere elszállítja, az ebek gyepmesteri telepen tartásának költsége az eb tulajdonosát terheli, amely szintén jelentős kiadást jelent.

Fontos tudnivaló, hogy az ebek befogása és elszállíttatása Letenye Város Önkormányzatának jelentős költségbe kerül. Így amennyiben az ebtulajdonosok a továbbiakban jogkövető magatartást nem tanúsítanak, úgy Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási jogkörében bevezeti az ebrendészeti hozzájárulást, az ún. ebadót.

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm. Dr. Hámori Nóra jegyző.