Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2017.01.01

Farkas Szilárd letenyei polgármester újévi köszöntője

letenye-farkas-szilard-polgarmester.jpg

 

Tisztelt Letenyei Polgárok!

A szent karácsony üzenete, a csend, a béke és a szeretet még itt lobog a szívünkben. Még halljuk az ünnep és a csengők halk szavát, még abban a nyugalmas szeretetben állunk itt, ami körülvett bennünket az elmúlt napokban.

Emlékek és tervek, keserű pillanatok és boldog percek vonulnak el újra meg újra előttünk, hogy végül egy rendezett egésszé, egy teljes évvé álljanak össze. 2016, a mögöttünk maradó Óesztendő tartalmas és tanulságos időszak volt mindannyiunk számára, ismét sok változással, olykor sok örömmel, néha kudarccal és küzdelemmel tűzdelve.

A mögöttünk hagyott év megannyi eseménye arra int minket, hogy nincs nagyobb kincs annál, mint amikor biztonságban tudhatjuk országunkat, városunkat, szeretteinket és családunkat. Egy évvel ezelőtt – amikor az újévi jókívánságokat fogalmaztuk meg – senki sem tudhatta, hogy a 2016-os esztendő milyen meglepetéseket tartogat számunkra.

Tisztelt Óévbúcsúztató Polgárok!

Életünk képzeletbeli 2017-es naptárát felütve abban bejegyzést még nem találunk, lapjai üresek, s nem árulkodnak jövőnkről. Azt napról-napra sorsunk alakítja, formálja majd.

Tudjuk, várnak ránk boldog családi és közösségi ünnepek, személyes kudarcok, fájdalmak, mely érzések könnyeket csalnak a szemünkbe. Mégis haladnunk kell előre, terveink és céljaink megvalósítása felé. Nem szabad elfelednünk, hogy mindenkinek küldetése van. Küldetése a családjában, munkahelyén, s a közösségben, ahol él, s akiknek a sorsáért felelősséggel tartozik. Hinnünk, s reménykednünk kell a jövő adta lehetőségekben, s ki is kell használnunk azokat. Letenye Város egyike azon településeknek, melynek jelene, múltja és jövője harmonikus egységben szolgálja az itt élő polgárok mindennapjait.

Mielőtt azonban tovább indulnánk, vessünk még egy pillantást 2016-ra és vegyünk magunkhoz mindent, amit érdemesnek tartunk arra, hogy útravalóként, erőt adó biztatásként, szeretetben kísérjen bennünket 2017-ben is.
 Szent Pál apostol közel kétezer éves tanítása szerint
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik.”

Tisztelt Letenyeiek!

Csakis tőlünk függ, hogy újévi jókívánságainkat kiegészítjük-e azzal, hogy megértéssel fordulunk bajba jutott honfitársaink felé, hogy segítő szándékkal fordulunk a rászorultakhoz, a fogyatékkal élőkhöz, hogy jóakarattal fordulunk útkereső, az élet dolgaiban nehezen eligazodó honfitársainkhoz, és hogy alázattal fordulunk természeti környezetünkhöz. Legyen 2017-es cselekedeteink vezérlő elve a megértés, a segítő szándék, a jóakarat, a tenni akarás és az alázat. És legyen a mi iránytűnk: a szeretet.


Kérem Önöket, hogy 2017-ben is legyenek partnerek városunk fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Letenye közösségi életében és programjaink aktív részesei legyenek!

Találja meg valamennyi letenyei polgár a közös együttlétből eredő boldogságot, s az együtt töltött órák, napok feledtessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás felhőit homlokunkról. Adjon a jó Isten egészséget és jövőbe vetett erős hitet!

Ezt kívánom szeretettel Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a magam nevében 2017-es Esztendőre minden letenyei polgárnak!

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel!