Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.01.02

Farkas Szilárd letenyei polgármester újévi köszöntője - 2021

„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!” /Böjte Csaba testvér, ferences rendi szerzetes/


Tisztelt Letenyeiek, tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!


Még csak néhány napja, hogy az előző évtől búcsút vettünk, kinek mámort, kinek derűt, vidámságot, kinek csendes számvetést hozó otthoni éjszakán. A mögöttünk hagyott év – mint minden más Óesztendő – egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint személyes, vagy családi életünkbe. Volt részünk felemelő élményekben, és a kialakult koronavírus járványhelyzet, az év végi földmozgások miatt megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is.
Annak idején 2015. januárjában, amikor első ízben hívtam meg Önöket, városunk polgárait a helyi általános iskola tornatermébe újévi köszöntésre, nem titkoltan az volt a célom, hogy ezzel újabb hagyományt teremtsünk. Sajnos ezt a szép tradíciót a pandémia meghiúsította az Újév elején.

Most már hatodik alkalommal mondhattuk volna, hogy e szép tradíciót ápolva találkozunk az Újév kezdetén a zene és a tánc örömének társaságában. Sajnos ez most nem így történt!
Miközben azon tűnődtem, valójában milyen gondolatokkal köszöntsem Önöket, újra és újra visszacsengett fülembe a „Régi idők focija” című, Sándor Pál által rendezett, 1973-ban készült és bemutatott filmből Minarik Ede főszereplő, mosodás munkás szállóigévé vált mondata: „Kell egy csapat!” Miközben december végén, amikor gondolataimat papírra vetettem, újból megtekintettem a filmvígjátékot. A film erőt adott, s erőteljesebben végiggondoltam a szállóigévé vált mondatot és arra jöttem rá, hogy gyerekkorom óta ez az érzés dolgozik bennem is. „Kell egy csapat!” Ez hajtott és motivált arra, hogy gyermekkoromat követően a középiskolámban programokat szervezzek, részt vegyek a közösségben, annak aktív és hasznos tagja legyek. Sőt, ez vitt el a felsőoktatásba is. S nem véletlen, hogy a csapatszellem eszmeisége, annak közösségben rejlő értékei, az Önök támogatása, mind-mind nagy segítséget nyújtottak és nyújtanak a mindennapokban is. Bizakodom abban, ez a jövőben is így lesz!

 

letenye-farkas-szilard-polgarmester-2021.jpg

 

És azt gondolom, azért szeretek annyira Letenyén élni, és azért ragaszkodom ehhez a városhoz, mert itt mindig van csapat, szűkebb és tágabb értelemben is. E szó hallatán, kinek-kinek a család jut eszébe, másoknak pedig a közösséget jelenti e szó. Itt mindig lehet csapatot és közösséget építeni. Ezt jól bizonyította az új koronavírus járványhelyzet miatti összefogás, vagy az év végi adománygyűjtés a horvátországi földrengés sújtotta települések lakóinak megsegítésére.  Sőt, továbbmegyek, akármennyire nehéznek bizonyulnak a hétköznapok, itt a számítások és a családalapítás lehetőségei is megtalálhatóak egyaránt. A kérdés mindig az, hogy mikor mennyire élünk vele, mennyire vesszük igénybe a részünkre kínálkozó lehetőségeket. Egyéni, személyes lehetőségeinken túl, közösségünkben is feltehető a kérdés és bizonyára a válaszokat is megtaláljuk rá.
Mit is tettünk a tavalyi évben? – hangzik oly sokszor e kérdésaz újévi köszöntők alkalmával. És íme, a válasz: úgy gondolom, a legfontosabbat, hogy városunkban, Letenyén, 2020-ban is biztonság, békesség és összefogás volt.


Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!


Mindannyian szívesen emlékezünk vissza azokra a nagyszerű és meghitt pillanatokra, amelyekkel családtagjaink, szeretteink ajándékoztak meg minket az Óesztendőben. De most eljött az az idő, amikor számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk hagyott Esztendőt, s elhatározzuk, mi mindent tehetünk ismét az Újévben egymásért, az országunkért, a városunkért, családunkért és szeretteinkért! Gondolataink megfogalmazása közben mégis bennünk él a félelem és a kérdések sorozata: Mit is kínál egy Újesztendő indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit takarnak a friss januári dátumok a naptárban?

Egyik kedvencem, Edith Pierce, angol származású amerikai költő és pacifista erre a kérdésre a következő egyszerű választ adta: „Kinyitjuk a könyvet; a lapjai üresek. Mi magunk írjuk be a szöveget. A könyv címe „Lehetőség”, az első fejezetéé pedig az, hogy „Újév”. A kérdésre adott válasz nagyon egyértelmű és egyszerű valamennyiünk számára. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célkitűzések kapujában, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi tudással gazdagabban, és egy évnyi realizmussal józanabbul, mint tavaly ilyenkor. Ezekben az Újévet köszöntő első napokban a személyes jókívánságok mellett mindannyiunknak az lehet a legfőbb közös kívánsága és vágya, hogy legyen békés és egészségben bővelkedő a világunk, országunk és városunk. Pontosan egy évvel ezelőtt – amikor az újévi jókívánságokat fogalmaztuk meg – senki sem tudhatta, hogy a 2020-as Esztendő milyen meglepetéseket, előre nem látható kihívások tartogat számunkra. Volt néhányban részünk. Nehéz és bonyolult időket, mindennapokat éltünk meg, melyet félelem övezett és övez ma is. Mi tagadás, nem egyszerű Óévtől búcsúztunk. A mögöttünk hagyott Esztendő megannyi eseménye arra intett minket, hogy nincs nagyobb kincs annál, mint amikor biztonságban tudhatjuk országunkat, városunkat és legfőképpen személyes egészségünket. Ez a kincs fogja meghatározni 2021-et!


Tisztelt Letenyeiek, Hölgyeim és Uraim!


Az összefogás, a közös akarat, a csapatszellem, a csapatmunka és a humán erő, ismét eredményeket hozott számunkra 2020-ban, ahogy a sajtóból is értesülhettek, s láthatták a megkezdett és a befejezéshez közeledő beruházásainkat. Tudjuk, hogy a legnagyszerűbb és legsikeresebb csapatok azok, amelyek nem csak a meccsen és nem csak az edzésen élik meg a közösséghez tartozást, hanem a pályán kívül is. A város közössége is akkor lehet igazán erős, hogyha a „csapat”, a mi esetünkben Letenye, minden helyzetben ott van bennünk, és ha kell, előjön belőlünk. Önök nélkül nem ment volna! Nem elég az, hogy időről-időre – már-már közhellyé válva – elmondjuk, mi egy csapat vagyunk, és jó csapat vagyunk. Arra van szükség, hogy ezt mindannyian a magunk helyén éljük meg és napról-napra így is végezzük feladatainkat. Nélkülözhetetlen ez a többlet erő, energia és hit ahhoz, hogy a városunk még inkább szépüljön, gyarapodjon, egyszóval, a gyermekeinkre és a következő nemzedékekre jobb világot hagyjunk.

 

Világos számunkra, hogy az önzés, az egyéni érvényesülés és fogyasztás mindenek fölé helyezése, a közöny és kívülállás veszélybe sodorhat minket. Láttunk erre számos példát! Ez ellen azonban valamennyiünknek a maga környezetében kell és lehet küzdenie. A nehézségek mellett, a városunk lakosságát szolgáló önkormányzati intézmények működésének szervezeti, személyi és pénzügyi feltételeit 2020-ban is biztosítottuk annak ellenére, hogy tapasztalható volt a folyamatosan csökkenő finanszírozás, az adóbevételek átadása és különféle megszorítások alkalmazása. Mindezek ellenére jó néhány feladatot mégis elvégeztünk, de tudjuk, nem vagyunk korántsem kész mindennel. Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy minél több eredményünk van, némelyeknek ez annál inkább fáj, annál inkább az irigység és a megvetés útjára lépnek. Mindenben képesek meglátni a rosszat, melynek kellő hangot is adnak! Azonban nekünk azt kell látnunk, hogy ők, magukat is becsapják, csupán a néhány napos hangulatkeltésre és a csapat bomlasztására alkalmasak ezen megnyilvánulásuk. Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk közösségünk fennmaradása és jövőbeni gyarapodása érdekében.

 

Régi bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, Letenyeiek és a térségben élők egymás sorsának is kovácsai vagyunk. Vallom, olyan országot, olyan hazát, olyan várost kell alkotnunk, amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményének, értékeinek megbecsülése. E sorok olvasása közben álljunk meg egy pillanatra, s gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek, ha vennénk egy mély levegőt, és így vágnánk neki a 2021-es, ismeretlen Újesztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e mindennapjainkat úgy, ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel? A város első embereként szívből kívánom Önöknek, hogy így legyen!


Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!


Segítségüket megköszönve kérem Önöket, hogy 2021-ben is legyenek partnerek városunk fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Letenye mindennapi életében, mondják el véleményüket, alakítsunk és formáljunk összetartó közösséget, egy erős egységet! Találja meg valamennyi letenyei Polgár a közös együttlétből eredő boldogságot, s az együtt töltött napok, órák feledtessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás felhőit homlokukról. Adjon a jó Isten egészséget és jövőbe vetett erős hitet! Mindezeket szívből eredő és szívből jövő szeretettel kívánom Letenye Város Képviselő-testülete és a magam nevében az új Esztendőre valamennyi letenyei Polgárnak!

Adjon Mindannyiunknak sok erőt, lelki békét és egészséget a Jó Isten! Farkas Szilárd polgármester