Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.01.05

Farkas Szilárd letenyei polgármester 2020-as újévi köszöntője

„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!” – Böjte Csaba testvér, ferences rendi szerzetes értékes és sokatmondó gondolataival köszöntöm Önöket Letenye Város Képviselő-testülete és jómagam nevében!

Tisztelt Letenyeiek, Tisztelt Plébános Úr! Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak! Tisztelt Képviselő-testületi Tagok, Intézményvezető Asszonyok és Urak! Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim, kedves Meghívott Vendégeink!

Még csak néhány napja, hogy az előző évtől búcsút vettünk, kinek mámort, kinek derűt, vidámságot, kinek halk és csendes számvetést hozó éjszakán. A 2019-es év – mint minden más Esztendő – egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint személyes, családi életünkbe.

 

farkas-szilard-letenye-polgarmester-2020.jpg

(Farkas Szilárd Letenye Város Polgármestere)

 

Volt bőven részünk felemelő katarzisokban, és sajnos megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is. Annak idején 2015. január 3-án, amikor első ízben hívtam meg ide Önöket, városunk polgárait és vendégeinket újévi köszöntésre, koncertre, nem titkoltan az volt a célom, hogy ezzel újabb hagyományt teremtsünk kisvárosunkban. Ma, immár ötödik alkalommal, talán már mondhatjuk az is, hogy hagyományosan találkozunk itt, az újév kezdetén a zene és a tánc örömének, vidámságának társaságában.

Miközben azon tűnődtem, mit is mondjak majd ma, a szokásos polgármesteri köszöntő keretében, újra és újra visszacsengett fülembe a „Régi idők focija” címet viselő, Sándor Pál által rendezett, 1973-ban készült és bemutatott filmből Minarik Ede főszereplő karaktere, a mosodás szállóigévé vált, híres mondata, mely így hangzott: „Kell egy csapat.”
Miközben december végén beszédemet írtam, megnéztem a filmvígjátékot.
Jobban végiggondoltam a szállóigévé vált mondatot és arra jöttem rá, hogy gyerekkorom óta ez az érzés dolgozik bennem is. „Kell egy csapat!” Ez hajtott és motivált arra, hogy gyermekkoromat követően középiskolámban programokat szervezzek, részt vegyek a közösségben, annak aktív tagja legyek.

Sőt, ez vitt el a felsőoktatásba is. S nem véletlen, hogy a csapatszellem eszmeisége, annak közösségben rejlő értékei segítséget nyújtottak és nyújtanak ma is, a mindennapokban.  És azt gondolom, azért szeretek annyira a 30 éves városban, Letenyén élni, dolgozni és azért ragaszkodom ehhez a településhez, mert itt mindig van csapat, szűkebb és tágabb értelemben is. E lexéma hallatán kinek a család jut eszébe, másoknak pedig a közösséget jelenti e szó. Itt mindig lehet csapatot és közösséget építeni. Sőt, továbbmegyek, akármennyire nehezek is a hétköznapok, itt a számítások és a letelepedés, a családalapítás lehetőségei is megtalálhatóak egyaránt, melyben önkormányzatunk 2015 óta anyagi segítséget, támogatást is nyújt.

A kérdés mindig az, hogy mikor, mennyire élünk a részünkre kínálkozó lehetőségekkel, mit tettünk ennek érdekében? Egyéni, személyes lehetőségeinken túl, kis közösségünkben is megfogalmazódott már e gondolat és bizonyára majd a válaszokat is megtaláljuk rá.

De mit is tettünk 2019-ben? A legrövidebb és legegyszerűbb válasz: úgy gondolom ismét a legfontosabbat, hogy városunkban, lassan, a 31 éves várossá válást ünneplő Letenyén, 2019-ben is biztonság, békesség és nyugalom honolt. A város működőképessége, mindennapi működése egyetlen nap sem került veszélybe az Óévben sem.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ilyen jeles napon és alkalom során valamennyien szívesen emlékezünk és gondolunk vissza azokra a meghitt és számunkra fontos pillanatokra, amelyekkel családtagjaink, szeretteink, barátaink, kollégáink ajándékoztak meg minket az Óesztendőben.
De most ismét eljött az idő, amikor számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk hagyott Esztendőt, s elhatározzuk, megfogadjuk, mi mindent tehetünk ismét az Újévben egymásért, családunkért, hozzátartozóinkért és természetesen kisvárosunkért!

Gondolataink megfogalmazása közben mégis bennünk él a nyugtalanság és olykor a felerősödő félelem érzése. Mit is kínál egy új Esztendő indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit jelentenek a már beírt friss januári dátumok a kalendáriumban?

Edith Lovejoy Pierce, angol származású amerikai költő és konfliktusokat ellenző aktivista, erre a kérdésre találóan a következő választ fogalmazta meg, melyet Önök is bizonyára ismernek. „Kinyitjuk a könyvet; a lapjai üresek. Mi magunk írjuk be a szöveget. A könyv címe „Lehetőség”, az első fejezeté pedig az, hogy „Újév”.

A kérdésre adott válasz így tehát már egyértelmű valamennyiünk számára. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célkitűzések küszöbén, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi tudással gazdagabban, és egy esztendőnyi realizmussal józanabbul, mint tavaly ilyenkor.

Pontosan egy évvel ezelőtt – amikor többek között az újévi jókívánságokat is megfogalmaztuk – senki sem tudhatta, hogy a 2019-es Esztendő milyen meglepetéseket, előre nem látható kihívásokat tartogat számunkra. Volt néhányban részünk. Ha egy pillanatra visszaemlékezünk, akkor főleg a tavalyi ősz hónapjaiban. Mi tagadás, így korántsem egyszerű Óévtől vettünk búcsút.

Tisztelt Letenyeiek, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az összefogás, a tenni akarás, a közös akarat, a „Kell egy csapat” mottója és szellemisége, a lobbierő képesség, 2019-ben gazdasági eredményeket is hozott önkormányzatunk és a Letenye számára, mintegy 2,5 milliárd Ft összegű költségvetéssel számolva. Befejeződött jónéhány beruházás. A már megkezdett beruházásaink pedig a 2020-as évben is folytatódnak, ahogy a sajtóból is értesülhettek.

Tudjuk, hogy a legnagyszerűbb és legsikeresebb csapatok azok, amelyek nem csak a játék alkalmával, a sportszerű küzdelem során és nem csak az edzésen élik meg a közösséghez, a jó csapathoz tartozást, hanem a pálya vonalán kívül is. Városunk közössége is csak akkor lehet igazán erős, hogyha a „csapat”, mi esetünkben Letenye közössége, minden helyzetben ott van bennünk, és ha kell, ha szükséges, akkor előjön belőlünk. Higgyék el nekem és ma este is bátran kijelenthetem Önök előtt, Önök nélkül nem ment volna! Tisztelettel megköszönöm támogatásukat!

Tisztelt Közösség, kedves Vendégeink!

Nem elég az, hogy időről-időre elmondjuk, mi egy csapat vagyunk, és jó csapat vagyunk. Arra van szükségünk, hogy ezt mindannyian a magunk helyén éljük meg és napról-napra így is tegyük dolgunkat. Nélkülözhetetlen ez a többlet erő, energia és hit ahhoz, hogy környezetünk a jövőben még inkább fejlődjön, szépüljön, gyarapodjon. Ugyanakkor világos valamennyiünk számára, hogy az önzés, az egyéni érvényesülés és mértéktelen fogyasztás mindenek fölé helyezése, a közöny és kívülállás, az irigység hamar veszélybe sodorhat mindannyiunkat. Ez ellen mindenkinek a maga kis környezetében kell és lehet küzdenie.

A folyamatos átszervezések, az állandó változások megélése, túlélése és az ebből adódó nehézségek mellett, városunk lakosságát szolgáló önkormányzati intézmények működésének szervezeti, humán és pénzügyi feltételeit 2019-ben is maradéktalanul biztosítottuk annak ellenére, hogy ismét tapasztalható volt a tovább csökkenő finanszírozás. Ezt tartjuk szem előtt 2020-ban is. Számos, előttünk álló szép feladatot végeztünk el az Óesztendőben, de jól tudjuk, nem vagyunk korántsem kész mindennel. Ugyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy minél több, közösen, Önökkel együtt, elért eredményünk van, némelyeknek ez annál inkább fáj, annál inkább az irigység, a megvetés rögös útjára lépnek. Mindenben képesek meglátni a rosszat, melynek kellő hangot is adnak különböző fórumokon, ahogy azt Önök is tapasztalhatták, például 2019. őszén.

Azonban nekünk – a realitás talaján maradt polgároknak – azt kell elsősorban látnunk, hogy ők, saját magukat is becsapják. Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy „jó csapat” segítségével képesek vagyunk közösségünk fennmaradását elérni, megszilárdítani, biztosítani annak jövőbeni gyarapodását, létrehozott értékeink megőrzését, továbbadását. Régi bölcsesség és már-már közhely, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, Letenyeiek és a térségben élők egymás sorsának is kovácsai vagyunk.

Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!

Megköszönve eddigi tetteiket, önzetlen munkájukat, támogatásukat, de olykor éles kritikájukat, tisztelettel továbbra is arra kérem Önöket, hogy az Újesztendőben, 2020-ban is legyenek partnereink településünk fejlődésének előmozdítása érdekében, vegyenek részt aktívan Letenye mindennapi életében, annak közügyeiben, mondják el bátran véleményüket, alakítsunk és formáljunk összetartó közösséget, egy egységet, ahogy a bevezető gondolatokban a film főszereplője megfogalmazta, alkossunk egy „csapatot”!

Kívánom, hogy valamennyi letenyei Polgár találja meg a közös együttlétből eredő, felhőtlen boldogságot, s a közösségben együtt töltött idő, hosszú napok, órák feledtessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás sötét felhőit homlokukról. Adjon a jó Isten Önöknek egészséget és jövőbe vetett erős, bizalomteljes, szilárd, megrendíthetetlen hitet!

Ahogy gróf Széchenyi István is megfogalmazta: „A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.”

Köszöntő gondolataim és soraim végéhez közeledve kérem engedjék meg, hogy valamennyiük számára a Jó Istentől megáldott, egészségben és eredményekben gazdag, boldog Új Esztendőt, a mai estére pedig zenei örömökben bővelkedő szórakozást kívánjak Letenye Város Képviselő-testülete és jómagam nevében!

Köszönöm, hogy meghallgattak és megtiszteltek figyelmükkel!

Elhangzott Letenye Város Fúvószenekarának január 4-i újévi koncertjén.