Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.01.01

Farkas Szilárd letenyei polgármester 2019-es újévi köszöntője

Még csak egy napja, hogy az előző évtől búcsút vettünk egy kinek mámort, kinek derűt, vidámságot, kinek csendes számvetést hozó éjszakán. A mögöttünk hagyott év – mint minden más esztendő – egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint személyes családi életünkbe. Volt részünk felemelő élményekben, és megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is.

De mit is tettünk 2018-ban? – hangzik oly sokszor a kérdés. És íme, a válasz: úgy gondolom, a legfontosabbat, hogy kisvárosunkban, Letenyén, 2018-ban is biztonság és békesség volt.

 

letenye-farkas-szilard-polgarmester-2017.jpg

 

Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!

Mindannyian szívesen emlékezünk vissza azokra a nagyszerű és meghitt pillanatokra, amelyekkel családtagjaink, szeretteink ajándékoztak meg minket az Óesztendőben. De most eljött az az idő, amikor számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk hagyott esztendőt, s elhatározzuk, mi mindent tehetünk ismét az Újévben egymásért, az országunkért, a városunkért, családunkért és szeretteinkért!

Gondolataink megfogalmazása közben mégis bennünk él a félelem és a kérdések sorozata: Mit is kínál egy újesztendő indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit takar a friss januári dátum a naptárban?

Edith Pierce, angol származású amerikai költő és pacifista erre a kérdésre a következő választ adta: „Kinyitjuk a könyvet; a lapjai üresek. Mi magunk írjuk be a szöveget. A könyv címe „Lehetőség”, az első fejezetéé pedig az, hogy „Újév”.

A kérdésre adott válasz egyértelmű számunkra. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célkitűzések kapujában: egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi tudással gazdagabban, és egy évnyi realizmussal józanabbul, mint tavaly ilyenkor.

Ezekben az újévet köszöntő első napokban a személyes jókívánságok mellett Mindannyiunknak az lehet a legfőbb közös kívánsága és vágya, hogy legyen békés a világunk, országunk és kisvárosunk.

Egy évvel ezelőtt – amikor az újévi jókívánságokat fogalmaztuk meg – senki sem tudhatta, hogy a 2018-as esztendő milyen meglepetéseket, előre nem látható kihívások tartogat számunkra. Volt néhányban részünk.

Mi tagadás, nem egyszerű óévtől búcsúztunk. A mögöttünk hagyott esztendő megannyi eseménye arra int minket, hogy nincs nagyobb kincs annál, mintha biztonságban tudhatjuk országunkat és városunkat.

Tisztelt Letenyeiek, Hölgyeim és Uraim!

Az összefogás, a közös akarat, a csapatszellem, a csapatmunka és a humán erő, gazdasági eredményeket hozott számunkra 2018-ban, ahogy a sajtóból is már értesülhettek, ahogy láthatták a megkezdett beruházásaink során.

Tudjuk, hogy a legnagyszerűbb és legsikeresebb csapatok azok, amelyek nem csak a meccsen és nem csak az edzésen élik meg a közösséghez tartozást, hanem a pályán kívül is.

A kisváros közössége is akkor lehet igazán erős, hogyha a „csapat”, a mi esetünkben Letenye, minden helyzetben ott van bennünk, és ha kell, előjön belőlünk. Önök nélkül nem ment volna!

Nem elég az, hogy időről-időre elmondjuk, mi egy csapat vagyunk, és jó csapat vagyunk. Arra van szükség, hogy ezt mindannyian a magunk helyén éljük meg és napról-napra így is éljünk.

Nélkülözhetetlen ez a többlet erő, energia és hit ahhoz, hogy a városunk még inkább fejlődjön, szépüljön, gyarapodjon, a gyermekeinkre és a következő nemzedékekre jobb világot hagyjunk.

Világos számunkra, hogy az önzés, az egyéni érvényesülés és fogyasztás mindenek fölé helyezése, a közöny és kívülállás veszélybe sodorhat minket. Ez ellen mindenkinek a maga környezetében kell és lehet küzdenie.

A nehézségek ellenére a városunk lakosságát szolgáló önkormányzati intézmények működésének szervezeti, személyi és pénzügyi feltételeit 2018-ban is biztosítottuk annak ellenére, hogy tapasztalható volt a csökkenő finanszírozás.

Számos feladatot elvégeztünk, de tudjuk, nem vagyunk korántsem kész mindennel, ugyanakkor tapasztaljuk, hogy minél több eredményünk van, némelyeknek ez annál inkább fáj, annál inkább az irigység, a megvetés útjára lépnek. Mindenben képesek meglátni a rosszat, melynek kellő hangot is adnak! Azonban nekünk azt kell látnunk, hogy ők, magukat is becsapják. Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk közösségünk fennmaradása és jövőbeni gyarapodása érdekében.

Régi bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, Letenyeiek és a térségben élők egymás sorsának is kovácsai vagyunk.

Olyan országot, olyan hazát, olyan várost kell alkotnunk, amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményének, értékeinek megbecsülése.

Gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek, ha vennénk egy mély levegőt, és így vágnánk neki a 2019-es, ismeretlen Újesztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e mindennapjainkat úgy, ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel?

Szívből kívánom Önöknek, hogy így legyen!

Tisztelt Újévet köszöntő Polgártársaim!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy 2019-ben is legyenek partnerek városunk fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Letenye mindennapi életében, mondják el véleményüket, alakítsunk és formáljunk összetartó közösséget, egy egységet!

Találja meg valamennyi letenyei Polgár a közös együttlétből eredő boldogságot, s az együtt töltött napok, órák feledtessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás felhőit homlokukról. Adjon a jó Isten egészséget és jövőbe vetett erős hitet!

Mindezeket szívből eredő és szívből jövő szeretettel kívánom Letenye Város Képviselő-testülete és a magam nevében az új Esztendőre minden letenyei Polgárnak!

Adjon Mindannyiunknak erőt és egészséget a Jó Isten!

Farkas Szilárd Letenye Város Polgármestere