Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.03.01

Dr. Hámori Nóra Letenye jegyzője

Február 20-án tartottuk soron következő rendes képviselő-testületi ülésünket a letenyei városházán. Polgármesteri tájékoztatómban kiemeltem és tájékoztattam a képviselő-testületi tagokat kettő nyertes pályázatról. Az „ECO BRIDGE” nevet viselő, magyar-horvát határon átnyúló Interreg pályázatnak köszönhetően látogatóközpont létesül, felújításra, bebútorozásra kerül a volt gyermekorvosi rendelő épülete és egyidejűleg megszépül annak környezete is. Tájékoztatómban többek között kiemeltem, hogy február 10. napjától a jegyzői feladatokat és a közös önkormányzati hivatal vezetését Dr. Hámori Nóra jegyző asszony látja el határozatlan idejű kinevezésemmel.

 

letenye-kepviselotestulet-2020-3.jpg

 

Az ülésen tárgyaltuk a II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött helyettesítései szerződés módosítását, mely kapcsán Dr. Horváth Tibor, a körzet háziorvosa kérte, hogy önkormányzatunk – március 1-jén, 1 év határozott időtartam lejártát követően – további kettő hónappal hosszabbítsa meg helyettesítési szerződését. A szakalkalmazottak a hosszabbítás idejére továbbra is önkormányzatunk munkavállalói lesznek, majd doktor úr május 1. napjától átveszi a praxist, így a rendelési idő heti 7,5 óráról 15 órára emelkedik, a NEAK finanszírozás pedig ismét 100% intenzitású lesz. Doktor úr kérelmét a képviselő-testület egyhangúlag támogatta, biztosítva ezzel a körzet további működését.

 

A képviselő-testület az ülésen negyedik alkalommal módosította a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, így a költségvetés bevételi, valamint kiadási oldalát 2.373.034.111 Ft-ban állapította meg. A módosítást a bevételek és kiadások folyamatos változása, alakulása indokolta, melyet az önkormányzat szakbizottsága is elfogadásra javasolt.
A képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a városunk önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság egyhangú javaslatára, továbbá a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság minősített többségű javaslatára és az Érdekegyeztető Fórum tagjainak véleményét ismertetve 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadtuk el az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét, melynek bevételi és kiadási főösszegét 1.558.612.380 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.

 

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 172.798.835 Ft-ból, a Letenyei Hóvirág Óvoda 178.331.722 Ft-ból, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 61.553.124 Ft-ból, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ pedig 37.904.461 Ft előirányzatból gazdálkodhat 2020-ban.
A költségvetésben 5.000.000 Ft áll rendelkezésre a helyi civil szervezetek és alapítványok támogatására. Az iparűzési adóerőképesség jelentős növekedése végett a település 2020-ban mintegy 42.000.000 Ft támogatáscsökkentéssel számolhat, így a település általános működési támogatása 123.929.443 Ft, a szolidaritási hozzájárulás összege pedig 0 Ft. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására ebben az évben az önkormányzat a magas iparűzési adóerőképesség miatt nem kap támogatást, ezen forrásokat saját bevételeink terhére szükséges biztosítanunk.

 

A kulturális feladatok támogatására 5.060.295 Ft-ot kapott önkormányzatunk a 2020. évre. A jelentős mértékű beszámítás ellenére önerőből történő fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, mint pl. az OWI Zala Bt. előtti buszmegálló cseréjét, az egyedutai óvodához vezető járdaszakasz teljes felújítását vagy pl. a Séta-tér zöld növényeinek megújítását. Az intézmények részére is biztosítottuk a saját erőből történő fejlesztési lehetőségek forrásait. A 2020. évi költségvetésben az ÉKKÖV Kft. részére 5.000.000 Ft üzemeltetési előleget fogadtunk el a strandfürdő és kemping idei megnyitására, további 5.000.000 Ft-ot pedig fejlesztésre.

 

Az ülésen megtárgyaltuk és elfogadtuk a város 2020. évi közbeszerzési tervét, megtárgyaltuk és ugyancsak elfogadtuk a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét is.
A képviselő-testület elfogadta az ÉKKÖV Kft. Felügyelő bizottságának ügyrendjét, elnökének a bizottság pedig Somogyi Andrást választotta. Jóváhagytuk a strandfürdő és kemping 2020. évi jegyárainak ÉKKÖV Kft. által beterjesztett javaslatait is. módosítottuk az ÉKKÖV Kft. részére átadni kívánt óvodai konyha kapcsán hozott határozatot is, így május 31-éig kerülnek kidolgozásra az átadással kapcsolatos irányelvek, melyről a képviselő-testület hozza meg döntését. A konyhai dolgozókkal és az átvevő ÉKKÖV Kft-vel az egyeztetéseket hamarosan megkezdi az önkormányzat szem előtt tartva a dolgozók érdekeit. A testület módosította 179/2019. (IX.26.) számú határozatát is, melyet a lakás és nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelése, üzemeltetése kapcsán meglévő szerződés felülvizsgálatára hozott - tájékoztatta honlapunkat Farkas Szilárd letenyei polgármester.