Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.01.10

A veszélyhelyzet ideje alatt is jócskán születtek döntések Letenyén

Az új koronavírus járványhelyzet második hulláma miatt a Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) számú Kormányrendeletben foglaltak szerint 2020. november 4-én a járványügyi készültséget felülírta és ismét veszélyhelyzet hirdetett ki, melyet jelenleg ez év február hónapig hosszabbított meg.

 

Farkas Szilárd letenyei városvezetőt kérdeztük. Veszélyhelyzetben miként alakul a képviselő-testületi döntések meghozatala? Üléseket nem tarthatnak, ha jól tudom?

 

Igen, valóban így van. Képviselő-testületi ülés nem tartható, különleges jogrend idején a testületek, bizottságok, társulások nem tarthatnak üléseket. Ilyen esetekben a polgármester jogosult meghozni a döntéseket, úgynevezett polgármesteri határozatok formájában, melyet magasabb szintű jogszabály, jelen esetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Természetesen, minden döntésem meghozatala előtt a képviselő-testületi tagok véleményét kikérem, az előterjesztéseket ismertetem részükre – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd.

A polgármester hozzátette: tavaly november óta jó néhány rendelet került módosításra, hatályon kívül helyezésre, és polgármesteri határozatok is születtek szép számmal.

 

letenye-farkas-szilard-polgarmester-2021.jpg

(Farkas Szilárd letenyei polgármester)

 

Melyek voltak a legfontosabb polgármesteri döntések tavaly november óta?

 

Tavaly november 17-én határoztam arról, hogy 2021-ben az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szociális és költségelvű lakbéreket nem kívánom megemelni, továbbá a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletben meglévő díjakon sem kívánok változtatni a jövő évben.

November 26-án újabb polgármesteri döntéseket hoztam. Kiírtam a Letenyei közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői álláspályázatát, mely eredménytelen lett. Elfogadtam a Kolping Alapszolgáltatási Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Megjegyzem, az önkormányzat által megkötött feladatellátási szerződésben lévő kötelezettségeket a koronavírus járvány ellenére a lehető legjobban teljesítette a központ, így az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Az idősek klubja szolgáltatás csak részben teljesült a vírushelyzet miatt, kerülve a személyes találkozást, kontaktokat. Az önkormányzati társulásokról szóló beszámolót is elfogadtam. Városunk önkormányzata tagja a ZALASIPA Társulásnak, a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásnak, valamint a Mura Régió Európai Területű Társulásnak. Ugyancsak november 17-én fogadtam el a Letenyei Termelői Piac üzemeltetési szabályzatát, mely a piac hivatalos közösségi oldalán is olvasható.

 

December hónapban is hozott döntéseket?

 

Igen, mindjárt a hónap elején. December 4-én újból kiírtam a Letenyei közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői álláspályázatát, melyre néhány pályázat érkezett. Egy pályázó végzettsége nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. A pályázókat Dr. Hámori Nóra, a hivatal jegyzője hallgatta meg és javasolta részemre Kanizsai Mónika személyében az aljegyző kinevezését. Jegyző asszony döntésével – egyeztetve a képviselő-testület tagjaival – természetesen egyetértettem.

Ugyancsak december hónapban döntöttem arról, hogy a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ korábbi vezetője, Mozsolics Klára újabb 5 évre kapott bizalmat. Jelenleg intézményvezető asszony gyermekáldásnak köszönhetően tartósan távol van. Elfogadtam az adóhatóság 2020. évi beszámolóját, továbbá a letenyei termálfürdőben 2020-ban végzett állagmegóvási és karbantartási feladatokat, valamint felülvizsgáltam a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendeletet és a hozzá kapcsolódó közművelődési koncepciót. Elfogadtam a 2021. évi belső ellenőrzési tervet, mely Letenye Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési tevékenység megfelelőségének vizsgálatára, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatigénylés rendjére, kialakításának és megfelelőségének vizsgálatára, a Letenyei Hóvirág Óvoda térítési díjak megállapításának és beszedésének szabályszerűségére, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatás igénylésének és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzésére, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok időarányos teljesítésének ellenőrzésére, az Ékköv Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának szabályszerűségi vizsgálatára irányulnak. A letenyei sürgősségi orvosi ügyelettel kapcsolatos, asz egészségügyi szolgáltató által beterjesztett díjemelési kérelmet is elfogadtam, mely szerint 2021. január, február hónapokban a szolgáltatásért 144 Ft/lakos/hónap, míg 2021. március 1. – 2021. június 30. közötti időszakra 165 Ft/lakos/hónap díjat fizet meg önkormányzatunk. Az év második felében fizetendő díj mértéke legkésőbb 2021. június 30. napjáig felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálatot az ügyeleti ellátások központi büdzséből történő finanszírozásának alakulása teszi függővé.

Decemberben áttekintésre került az Ékköv Kft-vel megkötött karbantartási szerződés, valamint a közszolgáltatási szerződések. Elfogadásra került az Ékköv Kft. 2021. évi üzleti terve, valamint a lakásfelújításra vonatkozó koncepciója. Határozatot hoztam arról, hogy a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolóját is el elfogadom. Az év utolsó napjaiban pedig a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet első számú módosítását fogadtam el, így a bevételi és kiadási főösszegek az eredeti költségvetéshez képest 42,8 millió forinttal megnövekedtek, így 1.646.115.939 Ft-ot mértéket tesznek ki. Ugyancsak elfogadásra került a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és működési szabályzata – ismertette a letenyei városvezető a veszélyhelyzet második kihirdetése óta meghozott döntéseit.

Letenye Város Önkormányzata a Magyar Falu Program MFP-OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése” elnevezésű pályázati kiírására 2020. szeptember 10-én pályázatot nyújtott be Letenye – Murarátka kerékpárút felújítása címmel. A projekt kapcsán a már meglévő kerékpárút felújítása, illetve szabványnak való megfeleltetése volt a cél, melynek megvalósításhoz 49.633 860.- Ft összegre lett volna szükségünk. Pályázatunk a Támogatói Okirat szerint pozitív elbírálásban, de jelentősen csökkentett támogatásban részesült. A megítélt 3.083.505 Ft nem elegendő a pályázat megvalósításra, mivel saját forrás biztosítása nélkül nem tudjuk a pályázatban vállalt, szükséges indikátorokat teljesíteni. Önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzete, illetőleg a pandémia miatt hozott már ismert Kormányzati döntések a jövőre nézve sem teszik lehetővé a fennmaradó összeg önerőből történő finanszírozását, így más lehetőség hiányában az önkormányzatunk – a képviselő-testület tagjainak véleményét figyelembe véve – a projekt visszaadása mellett döntött, mivel kiegészítő támogatásra nem voltunk jogosult az önkormányzat – fogalmazott a polgármester.

 


Miként hozzák meg a döntéseket, milyen eljárásrendet alkalmaz?

 

Nagyon egyszerű megoldást találtunk, természetesen a személyes találkozást mellőzve. Valamennyi önkormányzati képviselő, a jegyző és az osztályvezetők rendelkeznek okoseszközökkel, így például érintőképernyős mobiltelefonnal vagy táblagéppel is. A pandémia első hullámának időszakában létrehoztam egy zárt közösségi csoportot, amely virtuális „vitatérként” működik. Ebbe a zárt csoportba meghívtam az önkormányzati képviselőket és a hivatal illetékes munkatársait. A csoportba töltöm fel az előterjesztéseket, a hozzá kapcsolódó döntési alternatívákkal együtt. A feltöltött dokumentumok letölthetők és olvashatók, majd véleményezhetők. Természetesen a csoportban feltöltött dokumentumokra is vonatkoznak azon szabályok, melyek a valóságban zárt ülésként kezelendőek. Erre különös figyelmet fordítok. A csoportban lehetőség van szavazás beállítására is, ahol az egyszerű többséget, vagy minősített többséget veszem figyelembe egy-egy polgármesteri döntés meghozatalánál. Továbbra is azt vallom, hogy a polgármesteri határozatok, döntések meghozatala veszélyhelyzetben is a képviselő-testületi munka eredménye kell, hogy legyen!

Farkas Szilárd végül hozzátette: a polgármesteri döntések a város honlapján is elérhetők, biztosítva ezzel a nyilvánosságot, mivel az ide vonatkozó Kormányrendeletben meghatározottak alapján, sajnos december hónapban közmeghallgatás és ezzel együtt az éves munka beszámolásának megtartására nem volt személyes megjelenéssel összefüggő lehetőségünk. Vélhetően – amennyiben a jogszabályok is lehetővé teszik – tavasszal vagy a nyár folyamán beszámolok a tavalyi évben végzett munkáról. Hamarosan pedig a 2021. évi önkormányzati költségvetés tervezése kezdődik meg.