Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.02.03

A többletforrás biztosításának köszönhetően folytatódhat a letenyei tanuszoda építése

A Magyar Közlöny 2022. évi 14. számában (2022. január 28.) megjelent 1033/2022. (I.28.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a letenyei tanuszoda beruházás megkapta a felmerült többletforrási igényt, ezáltal módosult a 1811/2020. (XI.17.) Kormányhatározat – tudtuk meg Farkas Szilárdtól, a határmenti város polgármesterétől, aki érdeklődve figyeli a közlönyökben megjelent információkat.

 

Bízom benne, hogy a többletforrás biztosítása eredményeként a megkezdett beruházás hamarosan folytatódhat az önkormányzat által, a Magyar Állam részére ingyenes tulajdonba átruházott 1668/3 hrsz-ú fejlesztési területen – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette: még 2021. szeptember hónapban hivatalos levélben kereste meg – a beruházás akkori állapotáról szóló tájékoztatás miatt – a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-t, mely levélre napokon belül az alábbiakat reagálta a cég, amit szó szerint ismertetett a letenyei városvezető, aki megjegyezte azt is, hogy 2021. év 30. hetében tartott kooperáción elhangzottak alapján szembesült először a felmerült problémákkal.

 

letenye-tanuszoda-2022.jpg

 

Akkor így nyilatkozott a BMSK: „A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló letenyei tanuszoda beruházás kivitelezési munkáit a Beruházási Ügynökség/BMSK Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás során kiválasztott Dunántúli Magasépítő Kft. 2021. tavaszán megkezdte. A kivitelező a beruházás korábbi erdős területének előkészítése után, az építmény alapjainak földmunkái során olyan, előre nem látható alapozási problémával szembesült, amelyek miatt az alapozási tervek módosítása vált szükségessé.

 

A módosítások kidolgozása, illetve az ehhez szükséges egyeztetések soron kívül megkezdődtek és jelenleg is zajlanak. A Beruházási Ügynökség és a beruházás megvalósításában résztvevők mindent megtesznek az időveszteség behozatalára. Az előírásoknak megfelelő kivitelezés csak a jóváhagyott tervel és az ehhez szükséges további forrás biztosítását követően folytatható.”

A január 28-án megjelent Kormányhatározat szerint a többletforrás biztosított. A határozat az alábbiakban kerül ismertetésre:

 

„A Kormány 1033/2022. (I. 28.) Korm. határozata a letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. A letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat] a következő 5. és 6. ponttal egészül ki: [A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében] „5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  letenyei tanuszoda építéséről szóló 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról szóló 1033/2022. (I. 28.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) módosított 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása jogcímcsoport javára; Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Korm. határozattal módosított 2.  pont szerinti összeg 2023.  évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében. Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter pénzügyminiszter Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során”

2. Az 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozat a) 2. pontjában az „1 454 382 120” szövegrész helyébe az „1 667 309 954” szöveg, b) 3.  pontjában a „2021.  évi részének finanszírozása érdekében 718 545 697 forint rendelkezésre állásáról” szövegrész helyébe a „2021. évi részének rendelkezésre állásáról” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

 

A letenyei városvezető végül hozzátette: örömét fejezi ki, hogy a beruházás folytatódhat, a munkálatok mielőbb megkezdődhetnek a munkaterületen, melyről már a kivitelezővel is folytattak egyeztetést. A tanuszoda plusz forrásával kapcsolatban Letenye Város Önkormányzata köszönetet mond Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselőnek.