Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.03.30

A téves híresztelésekkel kapcsolatban fogalmazta meg véleményét Farkas Szilárd letenyei polgármester

letenye-farkas-szilard-polgarmester.jpg

 

Tisztelt Letenyeiek!
Ezúton tájékoztatom városunk Lakosságát téves híresztelések további elkerülése végett az alábbiakról:

 

Számos felvetés érkezett felém a mai nap, hogy az óvoda és általános iskola oldalán lévő úttesten miért kerültek kihelyezésre a "megállni tilos" táblák? A szülők és gyalogosok nyomatékos kérésére a közútkezelőt kértem, vizsgálja meg a forgalmi helyzetet a baleset elkerülése végett, melynek eredményeként úgy döntöttem, hogy az úttest óvoda és iskola felőli oldalán kihelyeztetem a "megállni tilos" táblákat. Az iskola udvarába "mindkét irányból behajtani tilos" tábla tiltotta a behajtást, a tábla leszerelésre került ideiglenesen, az orvosi rendelések ideje alatt az iskola udvarában kialakított ideiglenes parkolóban lehet személygépjárművel parkolni.

 

Kérdés érkezett a Bajcsy utcai pékség nyitva tartásával (6-22 óra) kapcsolatban is, melyet magasabb szintű jogszabály - és nem az önkormányzat által alkotott jogszabály - szabályoz.

 

Számos kérdés érkezett irányomba a Letenyei Járási Hivatal munkaügyi kirendeltségével kapcsolatban. A munkaügyi kirendeltség továbbra is Letenyén fog működni, a kirendeltségen dolgozók Letenyén látnak el feladatokat. Link: http://www.kormanyhivatal.hu/…/hirek/a-biztonsagot-szolgalja

 

Továbbá tájékoztatom városunk Lakosságát, hogy a Béci-patakon megsemmisült hidak tervezése is folyamatban van, melyet közzéteszek.

 

A város déli határában, valamint az OWI-Zala Bt. melletti árokrendszer kapcsán folytatódnak tovább a külterületi árkolások, hamarosan megkezdődnek a belterületi "vis maior" helyreállítási (árkolás, aszfaltozás, ...) munkák is.

 

Folytatódik városunkban a veszélyes fák kivágása, illetve folyik a parkosítási munka is. Hamarosan elkezdődik városunk tavaszi-nyári virágosítása.

 

Megfelelő tempóban halad az Egészségház energia-racionalizálása és felújítása is.
A varroda kapcsán kialakult helyzetet is kezeljük, a kormányhivatal felé jeleztük a problémát.

Tervben van helyi vállalkozás kapacitásbővítése is.

 

Elindult a Start Mintaprogram három programelemmel városunkban, 100 fő közfoglalkoztatott bevonásával. Új programelem a betonelemek (mederlap, térkő, ...) gyártása, valamint az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása. Meglévő programelem a belvíz-elvezető árkok karbantartása.

 

Lehetséges a kerti és avar hulladék égetése belterületen a rendeletünkben szabályozottak szerint, amely elérhető városunk honlapján.

 

Téves híresztelés miszerint önkormányzatunk új adónemet vezet be. Az ebösszeírás nem az ebadó bevezetésére irányul!

 

Városunkban nagyfokú rongálási hajlam alakult ki az elmúlt időszakban, melyet jeleztem az illetékes szerveknek, valamint hamarosan a közterületi kamerarendszer is kiépítésre kerül, a közterület-felügyelet létrehozása folyamatban van, így bízom benne, hogy a közterületi rend ismét helyreáll.

 

Kérem Önöket, hogy kérdéseikkel, javaslataikkal bátran keressenek engem és a hivatalt. Értesüljenek első kézből!

 

Tisztelettel,
Farkas Szilárd polgármester