Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2018.01.09

A Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztály vezetőjének tájékoztatója a 2017. év eredményeiről

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője, Bagladi Márk többek között arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 2017. évben a földhivatali osztályon indított eljárások száma meghaladta a 9700 darabot.

A legtöbb eljárás az ingatlan-nyilvántartási szakterületet érintette, mely területen az összes beérkezett beadvány mintegy fele került iktatásra, a másik felén a földügyi, földhasználati-nyilvántartási, földforgalmi, földműves nyilvántartási, földmérési, igazgatási, valamint telekalakítási tárgyköröket érintető eljárások osztoztak.

 

parlagfu-ellenorzes.jpg

 

2017. év végéig az összes érkezett kérelem 94%-a került osztályunk munkatársai által elintézésre. Szervezeti egységünknél 2017. évben személyesen mindösszesen 1815 ügyfél fordult meg adategyeztetés, tulajdoni lap másolat, földhasználati lap másolat, iratmásolat iránti kérelemmel hivatalunk ügyfélszolgálatához.
Az ügyfelek minden esetben minden részletre kitérő, tárgyilagos tájékoztatást kaptak munkatársainktól az általuk felmerült kérdésekkel, észrevételekkel, problémákkal kapcsolatban.

 

Tárgyévben is kiemelt figyelmet fordítottunk az ágazati jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok szakszerű, jogszerű végrehajtására, kiemelten a határszemle-, parlagfű-, valamint a földátruházási biztonsági okmányok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó hatósági ellenőrzések végrehajtására.

 

A parlagfű felderítés során 7,4 ha területnagyságon indítottunk eljárást jogsértés következtében, melyből kultúrnövényben 3,7 ha, egyéb területen 3,7 ha került felderítésre. A határszemle ellenőrzés Bánokszentgyörgy, valamint Tótszentmárton települések külterületén kerültek lefolytatásra, melynek során jogsértés 26,7 ha területnagyságon került felderítésre, melyből művelési ág változással érintett területnagyság 25,8 ha, hasznosítatlanul talált területek nagysága 0,8 ha volt.


Ki kell emelni, hogy 2017. szeptember 28. napján az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez kapcsolódóan termőföld végleges más célú hasznosítását érintően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás került osztályunkhoz benyújtásra, melynek jogerős lezárására az irányadó jogszabályok betartása mellett 2017. október 26. napján került sor.

A földhivatali osztály hatáskörében 2017. január 1. napjától jelentős változások léptek életbe. Nevezett időponttól kezdődően az illetékes járási hivatal ingatlanügyi szakterülete látja el a családi gazdaságok nyilvántartásának vezetését, az őstermelői igazolványok használatának hatósági ellenőrzését, a mezei őrszolgálat hatósági nyilvántartásának vezetését.

 

A többlet feladatok végrehajtása, a mezőgazdászi szakterületen tevékenykedő munkatársak szakmai feladataiba integrálása a jogszabály hatályba lépésének időpontjáig megtörtént. A többlet feladatok átvétele a jogelőd szervezettől problémamentesen megtörtént, a szakprogramok munkaállomásokra történő telepítése, valamint a szakprogramok internet hálózattal történő elérése jelentett kisebb problémát, melyek áthidalása megtörtént, az ügyirat-feldolgozásban hátralék technikai okok miatt nem keletkezett.
A családi gazdaságok nyilvántartásba vételére vonatkozóan tárgyévben mindösszesen 8 db eljárás indult, és zárult le, minden esetben bejegyzéssel határidőre.

 

Fontos megjegyezni, hogy 2017. évben kiemelt célfeladata volt osztályunknak a telekkönyvi kivonatok, valamint hozzá kapcsolódó mellékletek irányadó jogszabályokban meghatározott előírások betartása szerinti átadása a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára részére. A feladat végrehajtásában nyolc munkatárs vett részt az átadandó iratok előkészítésével, ellenőrzésével, dobozolásával, majd a fizikai átadásával kapcsolatban. Az átadás-átvétel során 40 iratfolyóméter nagyságban került a levéltár részére fizikai átadásra.

 

A földhivatali osztály ügyfélfogadási rendje 2018. évben változatlan, továbbra is hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állunk az ügyfelek rendelkezésére. Előzetes egyeztetést követően a félfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk tisztelt ügyfeleinket.