Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2016.02.19

A Letenyei Földhivatal közleménye

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője, Bagladi Márk tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint 2016. december 31. napjáig kérhetik a zártkerti ingatlanok tulajdonosai ingatlanuk művelés alól kivett területként történő átvezetését.

A kérelem vonatkozhat az ingatlan meghatározott részterületére is, ez esetben az ingatlant meg kell osztani. A kérelmet – külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak, vagy a meghatalmazottnak az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania.

A formanyomtatvány kérelmet a kormány honlapján, osztályunk ügyfélfogadó helyiségében, valamint a kormányablakban lehet beszerezni. A kérelem mellé egyéb okirat becsatolására nincs szükség, osztatlan közös tulajdon fennállása esetén azonban a formanyomtatvány kérelemhez csatolni kell a társtulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát is, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni. Abban az esetben, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű (azaz két tanú által aláírt) magánokiratba foglalt módon szükséges benyújtani.

 

letenye-foldhivatal-bagladi-mark.jpg

 

Az eljárás díjmentes, de ha valaki soron kívüli eljárást igényel, az ingatlanonként 10 ezer forintba kerül. Az új szabályozásnak köszönhetően a zártkerti ingatlanok - a mező-­ és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alól kikerülve - a tényleges funkciójuknak megfelelően, mint például lakóingatlan vagy üdülő vehetnek részt az ingatlanforgalomban.

Ha nem vezetik át úgynevezett kivett területté a zártkertet, akkor az ingatlan elidegenítése során - a vonatkozó földforgalmi törvény szabályai szerint - továbbra is ki kell függeszteni két hónapra az adásvételi szerződést, valamint állásfoglalást kell kérni az agrárkamarától, illetve meg kell várni a földhivatal hatósági engedélyezési eljárás keretében hozott döntését is.

A kivetté minősítést követően az ingatlan aranykorona értékét elveszíti, a tulajdoni lapon feltüntetett megnevezése pedig „Művelési alól kivett zártkerti ingatlan” lesz. Amennyiben épület is található az ingatlanon, akkor a megnevezés „Zártkerti művelés alól kivett terület” és feltüntetetésre kerül a fennálló épület fő rendeltetésének jellege is (pl. gazdasági épület).

Fontos tudni, hogy a művelési ág változásának átvezetése nem jelent automatikus mentesülést a más törvényekben meghatározott kötelezettségek alól, ezért érdemes érdeklődni az erdészeti hatóságnál, hegyközségnél vagy természetvédelmi hatóságnál is az adott ingatlanról.

A Letenyei Járási Hivatal Földhivatali Osztályának munkatársai ügyfélfogadási időben hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Előzetes egyeztetést követően a félfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk Ügyfeleinket.