Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.08.17

Mi a különbség hivatalos és hiteles fordítás között

Jogi értelemben nem létezik „hivatalos fordítás” csak a „hiteles fordítás” fogalma ismert. Bizonyos dokumentumtípusok esetében hazánkban és szerte a világon nem szükséges a drága hiteles fordítást kérni, éppen elegendő a fordítók által záradékolt ezzel hivatalossá tett fordítás. Tehát a hivatalos fordítás bár jogi értelemben nem ismert fogalom a gyakorlatban létező dolog. Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a hiteles fordítástól.

Hiteles fordítás

Hiteles fordításnak nevezzük, ha a fordítás hitelesítési záradékkal van ellátva, amely bizonyítja, hogy a tartalma megegyezik az eredeti szöveggel. Ezzel a fordítás egyenértékű az eredeti okirattal.

 

hiteles-forditas.jpg

 

 

Dokumentum típustó függően többféle módon készülhet hiteles fordítás.

 

A cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok magyarra és bármely EU nyelvre való hiteles fordítását a szakfordító és szakfordító-lektor végzettséggel rendelkező szakemberek is elvégezhetik. A kezükből kikerülő hiteles fordításnak valóban annak minősül.

Hitelesítés OFFI által: A 24/1986. (VI. 26.) MT-rendelet értelmében hiteles fordítás elkészítésére csak az – állami kézben lévő – Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) jogosult függetlenül attól, hogy a fordítás magyarról idegen nyelvre vagy idegen nyelvről magyarra készül. Ilyenek például az államigazgatási eljárásokkal, (bevándorlás, diplomahonosítás, családegyesítés, házasságkötés külföldi állampolgárral, örökbefogadás, hagyatéki eljárás, névváltoztatás, külföldről behozott gépjármű forgalomba helyezése stb.) összefüggő okiratok. Szerencsére az OFFI nem csupán a saját szakfordítói keze alól kikerült fordításokat hitelesíti, hanem a hiteles lektorálást követően más szakfordító vagy fordítóiroda fordításának hitelesítésére is joga van, ami gyorsabb és gazdaságosabb megoldás.

Közjegyzői hiteles fordítás

A közjegyzői okiratokból, megfelelő nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyzők is készíthetnek hiteles fordítást. ezekben az esetekben a fordításnak az eredetivel való megegyezését záradékban igazolják. Lehetséges megoldás még, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hitelesítse az adott dokumentumot, illetve indokolt esetben Apostille-tanúsítvánnyal egészítse ki a szakfordítók által is hitelesíthető esetekben készült fordításokat.

Konzuli hiteles fordítás: A közjegyzői feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselő a magyar állampolgárok ügyeihez kapcsolódó jognyilatkozatokról– a végintézkedést is beleértve – konzuli okiratot állíthat ki, amelyről hiteles fordítást készíthet vagy tanúsíthatja a más fordítók, illetve fordítóirodák munkájának hitelességét. A konzul által hitelesített okiratok hiteles fordításként használhatók bármely magyar hatóság előtti eljárásban. Emellett tájékozódjunk az illetékes külföldi hatóság elvárásaival kapcsolatosan. Ha jogi fordításra van szükségünk ebben az esetben is fordítóirodát bízzunk meg.

Hivatalos (záradékolt) fordítás

A fenti esetektől valamelyest eltér a záradékolt, cégbélyegzővel ellátott fordítást, amelyet a köznyelvben gyakran tévesen, "hivatalos fordításnak" neveznek. A „hivatalos fordítás” Magyarországon jogilag nem létező fogalom, de számos esetben mégis elfogadják. Külföldi munkavállaláshoz, tanuláshoz a legtöbbször elegendő a hivatalos fordítás. Fontos információ, hogy Ausztriában és Németországban hiteles fordítást csakis az adott országban felesketett fordító készíthet. Tehát ide itthonról hiába viszünk, bármelyet, bár a gyakorlatban előfordulhat mégis. A legjobb, ha a befogadó hatóságnál érdeklődünk, ami esetünkben érvényes szabályokról.

Felülhitelesítés (Apostille)

Nem képezi közvetlenül a fordítási folyamat részét. Esetenként szükség lehet a külföldi felhasználásra szánt iratok felülhitelesítésére, amelynek során tartalmat ugyan nem vizsgálják, de igazolják a felülhitelesítendő szerv aláírásának és bélyegzőjének valódiságát. A hitelesítést az okiraton is elhelyezhetik vagy egy csatolt záradék formájában állítják ki. Ha az okiratot az Apostille egyezményen kívüli országban kívánják felhasználni akkor a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni. Ezt a konzul végzi és szerepelhet magán az okiraton vagy csatolt záradék formájában.

Ezen felül egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása és a minisztériumi hitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Okirattól függően ez más-más hatóság lehet. Anyakönyvi kivonat esetén Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közbenső felülhitelesítését, az iskolai bizonyítványok és felsőoktatási intézmények által kiállított diplomák esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma közbenső felülhitelesítését kell kérni. a konzuli szolgálat honlapján minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható.

Magyarországon három szerv jogosult a felülhitelesítésre:

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium:

az igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, valamint az ezekről készült hiteles fordítások felülhitelesítése tartozik rájuk.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium

(Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlege) A NAV által kiállított iratok, emellett az anyakönyvi kivonatok, erkölcsi bizonyítványok, hatósági igazolások, iskolai bizonyítványok, oklevelek felülhitelesítése, illetve az ezekről készült fordítás a kompetenciájuk.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara

A közjegyzők keze alól kikerülő és hitelesített okiratok, illetve a róluk készült fordítások tartoznak a hatáskörükbe.

A fentiekből kiderül, hogy az Apostille beszerzése nem egyszerű feladat, de amíg létezik ez az intézmény, addig nincs más választásunk, mint alkalmazkodni hozzá.