Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022.09.20

Egy 1982-ben született keszthelyi férfi 2020. szeptember 20. napján egy tanú jelenlétében a kivitelezés helyszínén, a Vonyarcvashegy, Székely Bertalan utcában a sértettel, mint megrendelővel vállalkozási szerződést kötött az ott létesítendő 65x3,5x1,25 méteres medence fedésére 8 hét, legkésőbb 2021. január végi teljesítési határidővel.

A sértett és a vádlott közt a fenti napon létrejött vállalkozási szerződés szerint a vállalkozót 1.715.000,-Ft vállalkozói díj illeti meg, amelyből 1.030.000,-Ft-ot előlegként a szerződéskötéskor a megrendelő a vállalkozónak megfizet. A sértett a fenti napon és helyszínen a vádlott részére 1.030.000,-Ft-ot kifizetett, amelynek átvételét a vádlott a 2020. szeptember 20. napjára keltezett „Megrendelő” megnevezésű a vádlott és a sértett által aláírt okiratba foglaltan elismert.
A vádlott annak ellenére, hogy a medence 2020. szeptember végére hiánytalanul elkészült és így annak felmérése és a vállalkozói szerződésben vállalt munka elvégzéséhez szükséges anyagok megrendelése akadályba már nem ütközött, a teljesítéshez szükséges anyagokat nem rendelte meg, felszólítás ellenére a medence fedését nem végezte el. A vádlott 2020. október elejétől a sértett részére elérhetetlenné vált.

medence.jpg

A sértett 2020. decemberében megkereste a medencét megépítő és a medence fedésére a vádlottat ajánló tanút abból a célból, hogy mozdítsa elő azt, hogy a vádlott szerződéses kötelezettségét teljesítse. A tanú többször felhívta a vádlottat arra, hogy végezze el a vállalt munkát. A vádlott a felhívás ellenére a munkát nem végezte el és a pénzt sem szándékozott visszaadni. 2021. februárjában a vádlott közölte a tanú útján a sértettel, hogy az előleget teljes mértékben átutalással visszafizeti.

A sértett 2021. márciusában ismételten felhívta a vádlottat az előleg visszafizetésére, amelyre a vádlott ismételten ígéretet tett. Ezt követően 2021. márciusában a vádlott a sértett megnyugtatása céljából a sértettnek elektronikus úton megküldött 2.900,-euró átutalásáról szóló 2021. március 1. napján történt egy szlovák illetékességű pénzintézeti bizonylat másolatot, azonban márciusban sem a 2.900,-euró, sem pedig a teljes előleg visszafizetésére nem került sor.

A vádlott 2021. április 21. napján felkereste a tanút, akinek átadott 300.000,-Ft-ot abból a célból, hogy azt az előleg visszafizetésének törlesztő részleteként adja át a sértettnek. A vádlott egyidejűleg kiállított és aláírt egy „átvételi elismervény” megnevezésű okiratot, amelyben arra vállalt kötelezettséget, hogy a fennmaradó 730.000,-Ft tartozást 2021. augusztus 30. napjáig legfeljebb három részletben megfizeti. A tanú mind a 300.000,-Ft-ot, mind pedig az okiratot átadta a sértett részre.

A vádlott ígérete ellenére sem 2021. augusztus 30. napjáig, sem pedig azt követően nem fizette meg a 730.000,-Ft tartozását a sértettnek.
A vádlottnak a szerződésben vállalt munka elvégzése sem a szerződés megkötésekor, sem pedig azt követően nem állt szándékában. A vádlott a fenti magatartásával a szerződéskötési és teljesítési szándéka vonatkozásában a sértettet megtévesztette, amellyel a sértettnek 1.030.000,-Ft kárt okozott, amelyből 300.000,-Ft megtérült.

Az ügyben a Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat a napokban - tudatta honlapunkkal kedden dr. Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség ügyész-szóvivője. (A fotó illusztráció: Connonman/Pixabay)