Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.11.05

A Letenyei Járási Földhivatal tájékoztatója a haszonélvezeti jogok törléséről

A Letenyei Járási Földhivatal vezetője, Bagladi Márk tájékoztatta portálunkat, hogy a mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a használat joga (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) 2014. május 1-jével a törvény erejénél fogva megszűnt [a 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján].

 

letenye-foldhivatal-bagladi-mark.jpg

 

A megszűnt haszonélvezeti jogok az alábbi eljárás szerint kerülnek törlése az ingatlan-nyilvántartásból:

·    A földhivataloknak 2014. október 31. napjáig kell felhívniuk a mező- és erdőgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok természetes személy jogosultjait a közeli hozzátartozói jogviszony fennállásáról történő nyilatkozattételre.
·    A nyilatkozatot a jogosultnak a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatványon, a felhívás kézbesítésétől számított 15 napon belül kell megtenni. A nyilatkozatok valóságtartalmát a földhivatalok az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzik.
·    A határidő esetleges elmulasztása miatt legkésőbb 2014. december 31. napjáig lesz lehetőség igazolással élni, illetve a mulasztást pótolni, ezt követően a földhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból dönt a törlésről.
·    Ha a jogosult kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a közeli hozzátartozói viszony nem áll fenn, vagy ha a fenti jogvesztő határidőben a jogosult nem tesz nyilatkozatot, a földhivatal legkésőbb 2015. július 31. napjáig törli a tulajdoni lapra bejegyzett haszonélvezeti jogot.

Hivatalunk illetékességi területén megközelítőleg ezer darab ingatlan, nyolcszáz haszonélvezeti jog jogosultja érintett az eljárással. Az Érintettek mindegyikének tértivevényes levél került kiküldésre, melynek tartalma az eljárás folyamatát részletesen leíró tájékoztató, illetve a földművelésügyi miniszter által rendszeresített formanyomtatvány. A kitöltött formanyomtatványt kell Hivatalunkhoz visszajuttatni személyesen, vagy postai úton a kézbesítést követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása esetén legkésőbb 2014. december 31. napjáig lesz lehetőség igazolási kérelem benyújtásával élni, a mulasztás egyidejű pótlása mellett. Nevezett határidő lejártát követőn már nem lesz lehetőség az Érintetteknek igazolással élni, a Földhivatal a rendelkezésre álló adatok alapján hivatalból fog dönteni a bejegyzett jog törléséről. A nyomtatványon található adatok valódiságát a Földhivatal az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzi. A nyomtatvány kitöltésében Hivatalunk Munkatársai állnak ügyfeleink rendelkezésére.

A Letenyei Járási Földhivatal ügyfélfogadási időben hétfőn 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, szerdán 08,00-12,00, valamint 13,00-15,00 óráig, pénteken 08,00-12,00 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Előzetes egyeztetést követően a félfogadási rendtől eltérő időpontban is fogadjuk Ügyfeleinket.