1 post
Skip to main content

Nem kötött alkut a követői pénzéből luxuséletet élő „zalai Jézus”

2023. március 01.
Jog
Letenye Média

Nem kötött alkut a követői pénzéből luxuséletet élő „zalai Jézus”

A Zalaegerszegi Járásbíróság a 2023. március 1. napján tartott előkészítő ülést annak a férfinek az ügyében, aki magát „gyógyító és lelket mentő mesternek” feltüntetve csalt ki milliókat emberektől.

A vádlott évtizedeken keresztül spirituális, energiával gyógyító mesternek adta ki magát. „Betegeit, tanítványait” csoportos foglalkozásokon és egyénileg is fogadta. „Tanításai” során a feltétel nélküli szeretetről, Istenről, a Megváltóról, a földi hívságok levetkőzéséről, az anyagi javak megvetéséről, a testi és lelki megtisztulásról, a szerénységről, az odaadásról és a mások iránti önzetlen áldozatról, a testiséget jelentő vágyak távoltartásáról beszélt. „Követői” naiv, a pénzügyekhez nem értő, az anyagi javakat megvető embernek ismerték meg.

A személye köré csoportosuló – jellemzően gyógyításra, lelki útmutatásra vágyó – emberekkel országszerte különböző helyszíneken találkozott, így például Zalaegerszegen, Böhönyén, Nagykanizsán, Pécsett és Budapesten is. A férfi magát Jézus inkarnációjának, s ezáltal „gyógyító és lelket mentő mesternek” tüntette fel. Tanításaival látogatói bizalmába férkőzött, érzelmi függőséget teremtett velük, majd befolyásolni kezdte életvitelüket, pár- és pályaválasztásukat, továbbá pénzügyi döntéseiket. Követőit – nemes és önzetlen indokokra hivatkozva – arra buzdította, hogy az általa megjelölt jótékony vagy az ő életét előbbre vivő célokra különböző összegeket adjanak, a pénzt azonban saját luxus életvitelének finanszírozására fordította.

jezus

(A fotó illusztráció: Pixabay/geralt)

A sértettek egy része végig hitt a vádlott küldetésében, többen viszont megkérdőjelezték tevékenységét, de nem tudtak kitörni a befolyása alól, mert a férfi azzal fenyegette meg őket, hogy aki „elárulja” őt, az megbetegszik.

A vádlott 1996-ban ismerkedett meg egy Libanonban élő magyar származású, jómódú doktornővel, akivel hamarosan bizalmas viszonyba került. A sértettet elvarázsolta a férfi tevékenysége és tanításai, ezért bőkezűen támogatta őt (nyaralás, drágakövek, ékszerek, cipők, órák ajándékozása). 2012 tavaszán a vádlott felvetette a sértettnek, hogy fektessen be egy zalai falusi ingatlanba. A nő – miután a férfi kihasználta naivitását és a magyar jogszabályok ismeretének hiányát – meghatalmazta a vádlottat, hogy a nevében intézhesse az ingatlanügyletet, s ezen felül átadott a részére 6700 eurót (akkori átlagárfolyam szerint 1.968.170 forint). 2013 januárjában a férfi azonban az ingatlant nem a sértett, hanem a saját részére vásárolta meg, amely a nő előtt 2018-ig titokban maradt. A vádlott még ebben az évben ismét anyagi segítségért fordult a sértetthez: 40.000 eurót (akkori átlagárfolyam szerint 11.377.600 forint) kért egy titokzatos „jó célra”. A nő átutalta a kért összeget a férfi egyik hívének bankszámlájára, aki felvette és a „mesternek” adta. A vádlott pedig arról tájékoztatta a sértettet, hogy ebből Cipruson akarja beindítani gyógyító-tanító tevékenységét, s ennek sikere után adja vissza a kölcsönt. Ténylegesen azonban a vádlottnak erre reális lehetősége nem volt, csupán a pénz megszerzése volt a célja.

2016 tavaszán a vádlott ismét pénzügyi segítséget kért a sértettől. A férfinak tudomása volt a nő 420.000 forintot érő, 18 karátos aranyból készült ékszereiről. A vádlott ezeket úgy szerezte meg, hogy azzal hitegette a sértettet, hogy az eladásukból származó összeget gyermekek táboroztatására fogja fordítani. Ez azonban ténylegesen nem szerepelt a tervei között, a pénzt saját megélhetésére fordította.

Fentiekkel a vádlott összesen 14.365.770 forint kár okozott, amely nem térült meg.

jog

Egy másik sértett 2004-től vett részt a vádlott által tartott gyógyításokon, foglalkozásokon. 2014. évre kialakult bizalmas kapcsolatuk miatt a nő feltétel nélkül elfogadta a vádlott által hirdetett tanokat, az önfeláldozás, a rászorulók megsegítésének fontosságát. A sértett még ebben az évben eladta az édesapjától örökölt ingatlanát, amelyből készpénzvagyonra tett szert. Ezt a férfi is megtudta és rávette a nőt, hogy ebből jótékony célra adományozzon. 2014 novembere és decembere között a sértett összesen 5 millió forintot adott át a vádlottnak abban a hitben, hogy a férfi azt gyermektáboroztatásra fordítja. A vádlott azonban az átvett pénzt saját kiadásaira költötte el, 5.000.000 forint kárt okozva, amely nem térült meg.

A férfi 2003-ban egy egész családot behálózott, akik rendszeresen részt vettek a vádlott foglalkozásain, s hamarosan bizalmi viszonyba is kerültek vele. Ennek eredményeként több ingatlanukat is a férfi rendelkezésére bocsátották a foglalkozások helyszíneként, továbbá jótékony célokra adományokat is átadtak a vádlottnak, sőt esetenként bevásároltak neki és még a nyaralását is finanszírozták. 2015-ben a vádlott azzal kereste meg az édesanyát, hogy nincs otthona, s ezért anyagi segítségre lenne szüksége. Némi győzködés után a sértett – abban a hitben, hogy a vádlottnak nincs saját lakása – 2015 júliusában 10 millió forintot adott át a férfinak ingatlanvásárlás céljára. A vádlottnak azonban ebben az időszakban összesen 8 ingatlan képezte a tulajdonát. Az átvett pénzből végül még egy házat vásárolt, a jogi ügylet hátterét és valódi lényegét át nem látó nevelt lánya közreműködésével. Az okozott 10.000.000 forint kár végül az ingatlan tulajdonjogának a sértettre történő átruházásával megtérült.

A vádlott „követői” körében a jótékonykodás fontosságát hangsúlyozta. Többször is adománygyűjtést kezdeményezett a közösségében konkrét, rászoruló személyek javára, az így megszerzett összegeket azonban saját céljaira fordította. A vádlott 16 sértettnek (akik jellemzően 2.000-20.000 forint közötti összegeket adományoztak), 3 alkalommal, összesen 414.000 forint kárt okozott.

A sértett családjával együtt már 2003-ban megismerkedett a vádlottal. Tanításainak hatására erkölcsi kötelességének tartotta, hogy nehéz körülmények között élő személyeket anyagilag is támogasson. A vádlott 2010-ben azzal kereste meg a férfit, hogy tudomása van egy olyan személyről, akit támogathatna. A férfi – havi rendszerességgel – kezdetben 60.000, majd 100.000 forintot adott át e célból a vádlottnak, még azt követően is, miután a „tanító” közölte vele, hogy a támogatott elhunyt. 2017 szeptembere és 2018 májusa között a vádlott 900.000 forintot csalt ki így a férfitól, amit nem adott tovább a rászorultaknak, hanem saját megélhetésére fordította.

Az egyik sértett nő hosszú időn keresztül rendszeresen látogatta a vádlott foglalkozásait, amelyekért jelentős összegeket is fizetett. 2018 nyarán azonban több sértett tudomására jutott, hogy a vádlott kihasználta a köréje csoportosuló embereket, s ennek érdekében megpróbálták anyagilag elszámoltatni a férfit.

2019 májusban a sértett nő (aki időközben elhunyt) és egy férfi ismerőse megpróbálták személyesen felvenni a kapcsolatot a vádlottal a lakóhelyén. A „mester” nem nyitott ajtót a nőnek, helyette autóval igyekezett elhagyni az ingatlant, amikor azonban észrevette az autóban ülő kísérőt szidalmazni kezdte, rángatta az autó ajtaját és fenyegette. A férfi ijedtében belülről bezárta a gépkocsit, majd hívta a segélyhívót. Időközben a vádlott felhagyott a cselekménnyel és elhagyta a helyszínt.

Az ügyben tartott előkészítő ülésen a személyesen megjelent vádlott a bűnösségét nem ismerte el és nem kívánt vallomást tenni.

Miután az előkészítő ülés nem vezetett eredményre, ezért az ügy három napos tárgyalással, 2023. április 19-20-21. napjain, a vádlott és a tanúk meghallgatásával folytatódik - közölte honlapunkkal szerdán Dr. Bartalné dr. Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.


Kapcsolódó cikkek

Hírstart friss hírek