1 post
Skip to main content

Halálos balesetek: kemény szigorításokat javasol az Európai Bizottság

2023. március 07.
Letenye Média

Halálos balesetek: kemény szigorításokat javasol az Európai Bizottság

Tavaly több mint 20 000 ember vesztette életét az uniós utakon. Az áldozatok többsége gyalogos, kerékpáros, motorkerékpáros, valamint robogóval közlekedő személy volt.
Az Európai Bizottság ezért aktualizált követelményeket terjesztett elő a vezetői engedélyekre vonatkozóan, valamint javasolja a közúti közlekedési szabályok határokon átívelő érvényesítésének javítását.

Néhány az új javaslatok közül:

- legalább kétéves próbaidő a kezdő vezetők számára
- zéró tolerancia az ittas vezetés tekintetében
- az egészségügyi alkalmasság célzottabb értékelése

zalaegerszeg halalos motorosbaleset 2022

A Bizottság március 1-jén javaslatokat terjesztett elő a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályok korszerűsítésére, ideértve az EU egészében érvényes digitális vezetői engedély bevezetését és a közlekedési szabályok határokon átívelő érvényesítését megkönnyítő új rendelkezéseket.

Az új szabályok valamennyi úthasználó számára fokozzák majd a biztonságot, és segíteni fogják az EU-t abban, hogy megvalósítsa a zéró-elképzelést, amely azt tűzi ki célul, hogy 2050-re ne legyen haláleset az uniós utakon. A szabályok jobban felkészítik a járművezetőket a kibocsátásmentes járművekre és az olyan városi utakon való vezetésre, ahol több kerékpár és kétkerekű gépjármű, illetve sok gyalogos közlekedik. Lehetővé teszik továbbá a fiatal járművezetők számára, hogy a kísérővel történő vezetés rendszerén keresztül tapasztalatot szerezzenek.

A fiatalok 17 éves koruktól tanulhatnak vezetni és a vezetői engedélyt szerezhetnek. Azok, akik 17 évesen leteszik a vizsgát, 18. születésnapjuktól egyedül vezethetnek, és hivatásos gépjárművezetőként is dolgozhatnak, amint azt az adott munkakör lehetővé teszi. Ez várhatóan enyhíteni fogja a jelenlegi járművezetői hiányt.

A vezetői engedélyekre vonatkozó szabályok korszerűsítése a közutak biztonságosabbá tétele és mindennapi életünk egyszerűsítése érdekében

A vezetői engedélyekről szóló javaslat módosítja a hatályos uniós jogszabályokat. Olyan bevált gyakorlatokból merít, amelyek több tagállamban már hatályban vannak.

Az új szabályok egyik fő célkitűzése a közúti közlekedésbiztonság javítása, többek között a következő intézkedések révén:

- a járművezetői vizsga letételét követően legalább kétéves próbaidő a kezdő vezetők számára, valamint zéró tolerancia az ittas vezetés tekintetében. Ez létfontosságú, mivel még ha a fiatal vezetők az összes gépkocsivezetőnek csak 8%-át teszik is ki, 5 halálos ütközéses balesetből kettő 30 év alatti járművezetőt érint;
- annak lehetővé tétele, hogy a fiatalok 17 éves koruktól járművezetői vizsgát tehessenek és megkezdhessék a kísérő jelenlétében történő jármű- és tehergépkocsi-vezetést, és így vezetési tapasztalatot szerezzenek;
- a járművezetők képzésének és vizsgáztatásának oly módon történő kiigazítása, hogy a vezetők jobban felkészüljenek a veszélyeztetett úthasználók közúti jelenlétére. Ez a fenntarthatóbb városi mobilitásra való uniós átállás során elő fogja segíteni a gyalogosok, a kerékpárosok, valamint az elektromos rollerrel és elektromos kerékpárral közlekedők biztonságát;
- az egészségügyi alkalmasság célzottabb értékelése, figyelembe véve a cukorbetegséghez hasonló betegségek orvosi kezelése terén elért eredményeket. A járművezetők vezetési készségeik és ismereteik frissítésére is ösztönzést kapnak, hogy lépést tudjanak tartani a technológiai fejlődéssel.

nagylengyel halalos baleset 2023

A vezetői engedélyek tagállamok közötti elismerésének egyszerűsítése érdekében a Bizottság a világon elsőként digitális vezetői engedély bevezetését javasolja. Sokkal könnyebb lesz a vezetői engedély pótlása, megújítása, illetve cseréje, mivel minden eljárás online ügyintézéssel lesz lebonyolítható. Hasonlóképpen vezetői engedélyüket könnyebben tudják majd uniós vezetői engedélyre cserélni az olyan EU-n kívüli országokból származó polgárok, amelyekben az uniós normákhoz hasonló közúti közlekedésbiztonsági normák vannak érvényben.

Az aktualizált vizsgaszabályok figyelembe veszik majd a kibocsátásmentes járművekre való átállást. Értékelni fogják például a fejlett vezetéstámogató rendszerekhez és más automatizált technológiákhoz kapcsolódó ismereteket és készségeket. A kezdő járművezetők arról is tanulni fognak, hogy vezetési stílusuk – például a sebességváltás időzítése – miként befolyásolja járművük kibocsátását. Végezetül a „B” kategóriába tartozó járművek megengedett tömegét kiigazítják az alternatív üzemanyaggal működő járművek figyelembevételével, mivel az akkumulátorral meghajtott, kibocsátásmentes járművek nehezebbek lehetnek.

A biztonsággal összefüggő közlekedési szabályok határokon átívelő hatékony érvényesítése

A határokon átívelő jogérvényesítésre irányadó jelenlegi uniós szabályok elősegítették azt, hogy a külföldi illetőségű közúti szabálysértők ne bújhassanak ki a felelősségre vonás alól. Mindazonáltal 2019-ben a határokon átnyúló jogsértések mintegy 40%-a nem járt szankcióval vagy azért, mert az elkövetőt nem azonosították, vagy azért, mert a bírságot nem lehetett behajtani.

A mai javaslat ezen a helyzeten próbál változtatni oly módon, hogy a végrehajtó hatóságok számára hozzáférést biztosítanak a nemzeti vezetőiengedély-nyilvántartásokhoz. A Bizottság ezenkívül a már meglévő nemzeti kapcsolattartó pontok szerepének megerősítését is javasolja azért, hogy e kapcsolattartó pontok jobban együttműködhessenek a jogsértések kivizsgálásában részt vevő végrehajtó hatóságokkal. Ezzel orvosolhatók lesznek azok a hiányosságok, amelyek a jogsértések kivizsgálása során a tagállamok közötti együttműködésben jelenleg tapasztalhatók.

Ezen túlmenően a jelenlegi szabályozás a leggyakoribb és legsúlyosabb jogsértésekre, például a gyorshajtásra és az ittas vezetésre is kiterjed. A Bizottság azt javasolja, hogy a közlekedési jogsértésekbe az alábbiak is beletartozzanak:

- a megfelelő követési távolság betartásának elmulasztása;
- a veszélyes előzés;
- a veszélyes parkolás;
- egy vagy több záróvonal átlépése;
- a forgalommal szemben történő vezetés;
- a biztonsági folyosók kialakítására vonatkozó szabályok be nem tartása;
- a túlterhelt járművek használata.

nagylengyel halalos baleset 2023 2

Ezek a kiegészítések hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az ilyen jogsértések esetében csökkenjen a büntetlenség csakúgy, mint ahhoz, hogy a tagállamok fokozottabban szankcionálhassák a más tagállamokból származó elkövetőket. Az új szabályozás biztosítani fogja továbbá a belföldi és a külföldi illetőségű elkövetőkkel szembeni egyenlő bánásmódot.

Az aktualizált jogszabályok garantálni fogják a közlekedési jogsértésekkel vádolt személyek jogainak tiszteletben tartását. A külföldi illetőségű személyeknek továbbra is joguk lesz a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz, az ártatlanság vélelméhez és a védelemhez. Ezeket a jogokat fokozottabban garantálják azok a rendelkezések, amelyek egységesítik a bírságról szóló értesítők tartalmát és kézbesítésének módját azáltal, hogy a címzettek ellenőrizhetik az ilyen értesítések hitelességét, illetve oly módon, hogy általános követelménnyé teszik az információk feltételezett jogsértőkkel való megosztását.

Egy erre a célra létrehozott informatikai portál a polgárok számára könnyű hozzáférést biztosít az egyes tagállamokban hatályos közúti biztonsági szabályokra vonatkozó információkhoz, idővel pedig azt is lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül megfizessék az esetleges bírságokat.

A szabályok összhangban lesznek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokkal (általános adatvédelmi rendelet és bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló rendelet).

A járművezetők egész EU-ra kiterjedő hatályú alkalmatlanná nyilvánítása: a súlyos jogsértések büntetlenségének megszüntetése

A közlekedési jogsértést elkövetők büntetlenségének megelőzése érdekében egy új rendszer kerül bevezetésre, amely lehetővé teszi járművezetők egész EU-ra kiterjedő alkalmatlanná nyilvánítását abban az esetben, ha egy tagállam úgy dönt, hogy a területén elkövetett jogsértés miatt alkalmatlanná nyilvánítja a járművezetőt.

A közúti közlekedés biztonsága szempontjából alapvető fontosságú, hogy a közlekedési jogsértések elkövetőit valamennyi tagállamban felelősségre vonják. A jelenlegi szabályok szerint azonban olyan esetben, amikor egy súlyos jogsértés a járművezetéstől való eltiltást eredményez, az eltiltás nem érvényesíthető uniós szinten, ha a járművezető a vezetői engedélyét kiállító tagállamtól eltérő tagállamban követte el a jogsértést.

A javaslatban foglalt szabályozás kiterjed a súlyos közlekedési jogsértésekre, például a nagymértékű sebességtúllépésre, az ittas, illetve bódult állapotban történő járművezetésre, valamint a közlekedési jogsértések nyomán bekövetkező halálesetekre vagy súlyos testi sérülésekre.

A javaslatokat az Európai Parlament és a Tanács fogja megvizsgálni rendes jogalkotási eljárás keretében - olvasható a brüsszeli sajtóközleményben. (Fotók: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság)


Kapcsolódó cikkek

Hírstart friss hírek