1 post
Skip to main content

Testületi ülés Letenyén: megkapták a mentők a volt ügyelet helyiségeit

2024. április 05.
Letenye Média

Testületi ülés Letenyén: megkapták a mentők a volt ügyelet helyiségeit

Csütörtökön délelőtt ismét ülésezett a letenyei képviselő-testület. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy április 4-én, soron következő képviselő-testületi ülésre került sor a Városházán, ahol 18 napirendi pont került megtárgyalásra.

A város képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosította, miszerint a módosítás a temetési helyek, sírjelek feletti rendelkezési jog időtartamának rendelkezéseit taglalta, illetve pontosításra került a sírhelymegváltás rendelkezése is.

Letenye kepviselotestulet 2024 aprilis

(Fotó: Tóth Zsolt - Önkormányzat)

Az ÉKKÖV Kft-vel megkötött önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szerződés III. számú módosítását kezdeményezték. E szerint a Kossuth utcai volt általános iskola és a tüdőgondozó épülete karbantartása, üzemeltetése visszakerült a tulajdonos önkormányzathoz.

A letenyei „régi” határátkelőhelyen lévő zöldfelület karbantartási feladatok már nem a letenyei önkormányzatot terhelik, ennek következményeként a város parkfenntartási munkálataira vonatkozó szerződés is módosításra került. Felülvizsgálták az ÉKKÖV Kft-vel megkötött a kegyeleti közszolgáltatási szerződést is.

A képviselő-testület tagjai megvitatták és döntöttek a Letenyei Hóvirág Óvoda igazgatói megbízás ellátásának lehetőségeiről. A letenyei bölcsőde eszközbeszerzésének nyílt közbeszerzési eljárását is megindították, erről is határozatot hoztak.

A város választott vezetői ugyancsak döntöttek a leendő bölcsőde működtetésével kapcsolatban is, miszerint az óvoda intézményegységeként kívánják működtetni a jövőben.

Elfogadták a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Döntöttek a Letenye 440 helyrajzi számú ingatlan (volt „temetkezési lerakat”) 15 évre történő, Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye részére térítésmentes használatba adásáról.

A polgármester tájékoztatást adott a 2023. évi s a 2024. évi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról.

A képviselő-testület térítésmentesen használatba adta az Országos Mentőszolgálat részére a volt háziorvosi sürgősségi ügyelet helyiségeit. Az erről szóló használati megállapodást a képviselő-testület tagjai elfogadták.

Módosították a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött közigazgatási szerződéseket. A 2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás felhívásra pályázatot nyújtanak be, legkésőbb április 30. napjáig. Zárt ülésen bérlakás bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról is döntöttek, majd elbírálták a 2024. évi Letenyei Baromfitartási Programra beérkezett - közölte Facebook oldalán Letenye Város Önkormányzata.


Kapcsolódó cikkek

Hírstart friss hírek